Després de Haydn, el cim de la música de cambra arriba amb Beethoven, que beu dels mestres clàssics de la Primera Escola de Viena, amb una primera etapa on escara es flaira l'ordre, l'harmonia i l'elegància. Naumann enceta una altra època, la del Romanticisme madur. A ambdós compositors, el Trio Kosmos dedica el concert que ofereix dissabte a l'església de Sant Martí d'Empúries, dins el cicle Clàssics Empúries.