L'exempció de la taxa de renovació és una dels avantatges legals que s'ofereixen als conductors de més edat. Segons la normativa vigent, aquells que tinguin 70 anys o més no hauran d'abonar la quantia de 24,58 euros que habitualment es requereix. Això inclou l'exempció de l'informe psicotècnic, un tràmit necessari per a renovar la llicència de conduir.

Aquesta mesura ha generat una certa controvèrsia, ja que exclou a un percentatge significatiu de conductors que no compleixen amb els requisits per a obtenir la renovació gratuïta. Alguns qüestionen si és just que només un grup selecte de persones pugui beneficiar-se d'aquest avantatge, mentre que uns altres consideren que és una manera de reconèixer i recompensar als conductors de més edat.

La seguretat viària és un tema crucial, i la DGT continua treballant en campanyes de conscienciació per a reduir els accidents de trànsit. Malgrat els esforços, les xifres de sinistres continuen sent preocupants, la qual cosa planteja la necessitat de buscar solucions a curt termini. A més de mesures com la renovació gratuïta del permís de conduir, s'apunta a la necessitat d'augmentar el nombre de dispositius de seguretat i aplicar sancions més dures a aquells conductors que no compleixen amb les normes viàries.

En definitiva, aquesta mesura de renovació gratuïta del permís de conduir per als majors de 70 anys busca facilitar el procés i alleujar la càrrega econòmica per a aquest grup de conductors. Encara que genera una certa controvèrsia, és un reconeixement als anys d'experiència i contribució dels conductors de major edat en les carreteres espanyoles.