Recordes en quines situacions es permet l'ús del clàxon? Cal tenir en compte que el so del mateix pot espantar o alterar la concentració de la resta de conductors. Per això, és molt important saber que hi ha determinats costums relacionades amb l'ús del clàxon que poden comportar multes.

A més d'augmentar la contaminació acústica, pitar a altres conductors també suposa una distracció al volant. Revisa les situacions en què utilitzar malament el clàxon pot fer que estiguis cometent una infracció de trànsit.

Pitar sense motiu

L'ús del clàxon ha de respondre a unes situacions específiques, com pot ser alertar d'un accident o d'una maniobra inadequada. Si l'utilitzes sense motiu, pots veure't exposat a una multa superior als 80 euros.

No fer cas a la senyalització que en prohibeix l'ús

Aquest senyal està visible a prop d'hospitals i zones residencials. Alerta de les conseqüències de la mala utilització del clàxon.

Manipular el so del clàxon

El so del clàxon no pot ser alterat al gust del consumidor. Aquest ve establert pels fabricants de vehicles i la seva manipulació comporta una conseqüent multa.