Seguiu les indicacions del personal dedicat a controlar l'aforament i el compliment de les normes de seguretat i higiene durant els dies de Temps de Flors.

El Barri Vell està tancat de forma perimetral i s'han establert cinc punts d'entrada (carrer de Sant Feliu, pujada del Rei Martí, plaça dels Jurats, plaça de Sant Domènec i passeig Arqueològic) i quatre de sortida (carrer de Sant Feliu, carrer de la Força, plaça de Sant Domènec i passeig Arqueològic).

No us atureu en llocs de pas.

Desconfieu de les ajudes sospitoses.

Feu cas de les indicacions de la policia, agents cívics, seguretat privada, voluntariat de Protecció Civil i personal d'informació i atenció a la ciutadania.

Porteu la documentació a sobre. En el cas dels menors, gent gran i persones amb discapacitats psíquiques, prepareu una fitxa amb les seves dades i un telèfon de contacte, i feu que la portin en un lloc visible per si es perden.

Manteniu les vostres pertinences a la vista.

Si trobeu una bossa de mà o una motxilla abandonades, truqueu a la Policia Municipal al 092 o al 972 419 092 per tal que s'encarreguin de recollir-les.

Si teniu la sensació de trobar-vos en un carrer sense sortida possible, busqueu una ubicació alternativa on pugueu localitzar una via d'evacuació.