La Comissió Jurídica Assessora dona la raó a l'Ajuntament de Girona per acabar amb el contracte amb l'empresa que té adjudicades les obres de l'edifici de la central del Molí des de fa tres anys. Els treballs havien de convertir l'edifici del Molí, al barri del Mercadal, en unes oficines municipals; en concret, en els despatxos dels serveis econòmics i de recaptació del consistori.

Després de dues pròrrogues i deu mesos més tard del termini previst, l'empresa Comsa Service Facility Management, SAU, només hauria enllestit un 28% dels treballs previstos, segons els informes tècnics municipals -una dada que recull el dictamen de l'òrgan consultiu. Per això l'Ajuntament va iniciar, a principis d'any, el procediment per resoldre el contracte, que inclou aquesta consulta a la Comissió Jurídica Assessora.

Ara aquest òrgan coincideix amb la posició de l'Ajuntament i diu que «l'incompliment del contracte és únicament el resultat de l'actuació de la contractista». Per tant, no considera que els motius al·legats per l'empresa justifiquin la demora, que la comissió qualifica de «significativa». L'òrgan també apunta que cal obrir un procés per «determinar, acreditar i valorar els danys i perjudicis» que l'incompliment del contracte hagi pogut ocasionar, i que poden dur a l'empresa a haver d'indemnitzar el consistori.

Restes arqueològiques

La troballa de les restes medievals de l'antic rec Comtal i del Molí de Baix van alentir les obres. Un retard que el consistori va compensar amb una pròrroga de tres mesos.