L'Ajuntament de Girona està elaborant una diagnosi de tots els centres educatius de la ciutat. L'objectiu és detectar les necessitats en el manteniment i conservació dels edificis per posteriorment calendaritzar les actuacions. En aquesta avaluació es determinarà el nivell d'afectació tant pel que fa als treballs de pintura com millores i actuacions de més rellevància. Un cop acabi aquest estudi es redactarà, s'organitzarà i s'iniciarà un pla per executar les obres.

En el marc d'aquest treball de diagnosi, el regidor d'Educació de l'Ajuntament de Girona, Àdam Bertran, va iniciar un seguit de visites als centres educatius de Girona ja fa unes setmanes. La intenció és trobar-se amb els equips docents i directius per fer una valoració de les instal·lacions de les escoles i captar les necessitats concretes de cada centre. "Apostem per activar la millora dels edificis escolars prioritzant una sèrie de reformes de manteniment que cal afrontar de forma urgent en els centres educatius", assegura el regidor. En aquest sentit, recorda que paral·lelament a la diagnosi, s'estan duent a terme actuacions com per exemple el canvi de tancaments de l'escola Migdia i Àgora i pintar l'escola Vila-roja i Verd.

"Governem des del territori, a peu de carrer", assegura Bertran, que remarca que "és important conèixer les necessitats per poder fer efectives les polítiques i les millores previstes en els equipaments". "És clau que des de l'administració local coneguem la realitat de cada centre. La comunicació entre l'Ajuntament i els centres educatius ha de ser fluïda i constant", sosté el regidor d'Educació, que recorda que enguany el govern ha doblat la partida econòmica destinada a les inversions als centres educatius de la ciutat.

L'Ajuntament de Girona té, entre les seves competències, el manteniment de les escoles públiques d'educació infantil i primària de la ciutat i de les escoles bressol municipals que a dia d'avui conformen un total de 30 edificis (21 escoles d'educació infantil i primària, 2 d'educació especial i 7 escoles bressol municipals).