La presidenta del Partit Popular de Girona, Maria Àngels Olmedo, considera que la proposta que el Partit Popular de Catalunya ha presentat a la comissió d'empresa, reclamant protocols de seguretat per treballadors i usuaris per reactivar l'activitat dels firaires “és altament necessària donada la situació d’abandonament en la que es troben”.

Olmedo defensa que, malgrat que s'hagin suspès les activitats de les festes majors locals, "els firaires han de poder instal·lar-se amb les mesures de seguretat establertes, per a minimitzar els efectes econòmics que l'actual crisi està generant en aquest sector".

En aquest sentit, la Presidenta Popular espera que des del govern de la Generalitat “comuniquin als ajuntaments, les mesures de seguretat que permetin al sector la seva instal·lació i el desenvolupament de la seva activitat amb totes les garanties sanitàries".

Així mateix, Maria Àngels Olmedo ha afegit que "malgrat que l'activitat firaire d’enguany ha estat pràcticament nul·la, els firaires de les comarques gironines, prèviament a l'estat d'alarma, ja havien afrontat inversions de manteniment de les seves instal·lacions, que no saben si es podrán recuperar".

Tanmateix, Olmedo espera que la reclamació que s'ha portat a terme a la Comissió d'empresa pels populars sigui escoltada i acceptada, perquè els firaires "puguin accedir a les corresponents ajudes, ja que a Catalunya són més de 5.000 famílies, una bona part pertanyen a la província de Girona, les que es dediquen a l'activitat firaire".

Olmedo finalitza exponent que la majoria d’aquests firaires son autònoms, molts dels quals es donen d'alta al RETA en el moment d'iniciar-se la temporada de l'activitat, concentrada fonamentalment a la primavera i estiu, pel que en el moment de declarar-se l'estat d'alarma, al mes de març, molts d'ells no estaven en situació d'alta, això els ha impedit accedir a les diferents ajudes que s'han establert per als treballadors autònoms afectats per la pandèmia. I es per aquest motiu que Olmedo assegura que “s’han de prendre mesures urgents per ajudar al sector firaire que actualment està en situació d’abandonament per part de la Generalitat”.