L'Ajuntament de Girona ha publicat l'estudi bàsic del Padró municipal d'habitants 2019, que té per objecte facilitar dades que permetin destacar les característiques demogràfiques principals de la població del municipi de Girona. La informació també permet conèixer la distribució territorial de la població d'acord amb les principals sectoritzacions vigents (seccions censals, barris i sectors) i la seva densitat. Segons explica el consistori en un comunicat, es detalla amb gràfics l'evolució de la població pels diferents sectors de la ciutat en els darrers 10 anys.