El grup municipal del PSC de Girona troba «incongruent» que en els documents elaborats per TMG no hi hagi «cap previsió d'augments o disminucions significatives del servei de transport públic urbà». Els socialistes indiquen que «un pla elaborat per a un període de 15 anys no pot estar basat seriosament en la hipòtesi que la ciutat restarà 15 anys congelada i que les necessitats dels usuaris seran, més o menys, les mateixes tan avui com al 2034». Per aquest motiu, el grup socialista reclama una revisió tant de les dades de creixement durant el període de servei com de les dades econòmiques. El regidor Joan Antoni Balbín considera, a més, que les previsions, tant d'ingressos com de despeses, són extremadament baixes i que s'haurien de definir unes previsions més elevades que permetessin el creixement del servei en funció de les necessitats creixents que hi haurà a Girona.

En un escrit d'al·legacions a la continuïtat del servei de transport públic urbà amb autobús i bicicleta pública de TMG, el PSC reclama «un transport públic més econòmic, més fàcil d'usar, més accessible per a les persones amb discapacitats físiques o intel·lectuals i amb uns horaris ampliats que inclourien també un servei més raonable els diumenges».

Tarifes molt elevades

Els socialistes exposen que l'Ajuntament hauria de plantejar-se una reducció de tarifes immediata, o bé en el termini dels propers dos anys, per tal que Girona deixi de ser una de les ciutats a on el transport públic és més car, només per darrere de Madrid i Barcelona.