L'Oficina d'Atenció a la Víctima (OAV) del Departament de Justícia a Girona ha tancat el primer trimestre del 2019 amb 502 persones ateses, la segona xifra més elevada després de Barcelona, amb 2.568, i per davant de Tarragona (441), Lleida (340) i les Terres de l'Ebre (151). D'altra banda, la revisió de les dades dels últims deu anys mostra que, al llarg d'aquest període, les resolucions judicials amb mesures de protecció coordinades des de les oficines s'han més que triplicat.

Aquestes oficines d'atenció a la víctima són un servei gratuït de la Conselleria de Justícia de la Generalitat, que dona assistència, suport i orientació a aquelles persones que pateixen algun tipus de delicte o falta. Al mateix temps, les OAV actuen com a punt de coordinació de les ordres de protecció per a víctimes de violència masclista dictades pels diferents òrgans judicials de Catalunya.

En aquest àmbit, el balanç estadístic de l'última dècada posa de manifest el creixement de les resolucions judicials relacionades amb mesures de protecció. Pel que fa a les comarques de Girona, el 2008 se'n van dictar 321, que el 2018 ja havien augmentat fins a 1.018. El repunt més important es va produir sis anys abans, el 2012, quan la quantitat de dictàmens amb mesures de protecció gestionats a l'OAV va arribar fins a 1.246; després que el 2011 només en constin 304. La xifra més elevada, però, es va comptabilitzar el 2015, amb 1.338 resolucions; en canvi, els dos anys següents, les dades van baixar per sota del miler, amb 919 resolucions el 2016 i 831 el 2017.

A Catalunya, l'any passat es van coordinar 9.479 d'aquestes resolucions judicials, la majoria de les quals a Barcelona (5.918) i a Tarragona (1.057), aquest últim amb una xifra semblant a la gironina.

D'altra banda, les principals mesures de protecció a víctimes de violència masclista establertes l'any passat a Girona van ser les prohibicions d'apropament i de comunicació, amb 721 i 649 ordres dictades pels jutjats, respectivament.

La presó per a l'agressor es va determinar en 432 casos i amb caràcter provisional, 111 vegades més. El 2018 també es van emetre 185 sentències absolutòries, 96 condemnes de treballs en benefici de la comunitat, 58 de localització permanent i 13 obligacions de participar en programes formatius.

Fer de pont amb la justícia

Aquestes oficines d'atenció a la víctima depenen de la Direcció general d'Execució penal a la comunitat i de Justícia juvenil i, segons detalla l'administració, el seu objectiu és fer de pont entre les víctimes i les instàncies judicials, informar-les perquè puguin exercir els seus drets i rebre l'atenció que necessiten. A Girona, l'Oficina d'Atenció a la Víctima se situa al Palau de Justícia.