El govern de Salt (ERC i IpS-CUP) va explicar ahir que ha reduït gairebé un 70% l'endeutament municipal al llarg d'aquest mandat. Així en va donar compte l'Ajuntament durant el ple. La vila va tancar el 2018 amb un deute del 38,6%, mentre que el 2015 se situava en el 106%. Una situació que suposava la intervenció financera de l'Ajuntament i impedia realitzar qualsevol tipus d'inversió.

Després de 8 anys immersos en un pla de sanejament per l'alt índex d'endeutament, l'Ajuntament de Salt va aconseguir el 2018 sortir d'aquesta situació i començar a invertir amb fons propis. En concret, el capital viu a llarg termini, en relació amb el vigent a 31 de desembre del 2017, ha minorat en 2,1 milions d'euros; i l'endeutament a curt termini, en 1,9 milions, cosa que significa una caiguda total de l'endeutament de quatre millons d'euros.

«La significativa reducció del deute obre les portes a l'Ajuntament a realitzar un pla d'inversions potent per resoldre moltes de les mancances que fins ara no havíem pogut abordar de les diferents àrees», va explicar el regidor de Serveis Econòmics del consistori, Toni Vidal, a través d'un comunicat.

Durant el ple també es va detallar la liquidació del pressupost del 2018. L'execució ha estat del 92,63% en l'apartat de despeses, mentre que en el d'ingressos ha estat d'un 113,46%. En aquesta línia, Vidal va explicar que aquestes xifres manifesten que «l'execució pressupostària se situa en índexs elevats d'efectivitat i a la vegada de bona gestió».

D'altra banda, l'equip de govern també va explicar que s'ha denegat la personificació de l'Ajuntament com a acusació popular en l'apunyalament d'una treballadora del Consorci de Benestar Social Gironès-Salt per part d'un usuari del servei. El Jutjat d'Instrucció de Girona exposa que l'administració, sigui estatal, autonòmica o local, no pot «exercir accions penals com a acusació popular donades les funcions atribuïdes al Ministeri Fiscal com a representant de l'interès públic».