20 de febrer de 2019
20.02.2019
L'Empordà

La carretera Barcelona té amiant en un 28% de la via

S'ha detectat a la ronda de Ferran Puig i en el tram entre la plaça del Marquès de Camps i el carrer de Pau Vila i Dinarès Al novembre es van extreure 25 testimonis de diferents punts i s'han analitzat 54 mostres al laboratori

20.02.2019 | 06:30
Actuació per extreure un tros d'asfalt i comprovar si hi ha amiant.

L'estudi de les mostres d'aglomerat per determinar la presència d'amiant a l'asfalt de l'eix del carrer de Barcelona ha conclòs que la quantitat d'aquest mineral és «molt reduïda» en aquesta via, segons l'Ajuntament de Girona. La presència d'amiant s'ha detectat a la ronda de Ferran Puig i en el tram entre la plaça del Marquès de Camps i el carrer de Pau Vila i Dinarès del carrer de Barcelona. No s'han trobat, en canvi, restes ni a les mostres de la plaça del Marquès de Camps ni en el tram entre el carrer de Pau Vila i Dinarès i el final de la via, al límit amb Fornells de la Selva. Així doncs, dels 4.563 metres lineals que s'han analitzat, s'ha trobat amiant en un 28%, és a dir, en 1.270 metres.
Les tasques d'extracció de testimonis del paviment per analitzar-los es van fer entre el 6 i el 8 de novembre. Dels 25 testimonis extrets, se n'ha analitzat al laboratori i, en els resultats de l'anàlisi s'indica que «l'amiant es troba en quantitats molt reduïdes i, per tant, es necessita molta mostra per tal de poder localitzar alguna fibra» i «aquestes fibres es troben fortament adherides a l'aglomerat (betum i àrid)».
«Finalment hem enllestit un tema pendent i necessari per a la ciutat, com era l'estudi per determinar la presència d'amiant al carrer de Barcelona. Gràcies a l'anàlisi de l'asfalt en diferents trams, hem pogut acotar la zona on s'ha detectat amiant i això ens permetrà prendre les mesures necessàries per eliminar qualsevol risc de contaminació per a la ciutadania», va assenyalar el tinent d'alcaldia d'Urbanisme, Activitats, Mobilitat i Via Pública, Joan Alcalà, que va explicar també que els resultats de la mostra permeten enviar «un missatge tranquil·litzador» als veïns respecte a la quantitat d'amiant trobat.
El regidor va explicar que a partir d'ara qualsevol acció en aquests punts s'haurà de coordinar amb el departament competent de seguretat i salut de la Generalitat i que s'haurà de seguir un protocol especial. «Caldrà tenir en compte que si s'actua tant en els trams afectats com en els suposadament no afectats s'haurà d'analitzar adequadament el ferm per veure si hi ha amiant a la calçada, i com procedir a l'extracció en funció de la quantitat i la fondària», va dir. Per exemple, l'empresa promotora de les obres que s'estan executant a la plaça de Salvador Dalí haurà d'extreure paviment del tram del carrer de Barcelona on està intervenint i analitzar-lo per determinar si hi ha amiant.
Alcalà va recordar que «l'amiant només suposa un risc quan hi ha un fresat i s'aixeca pols. Tal com està ara, adherit al paviment, no suposa cap risc per a les persones». De fet, l'amiant localitzat no s'ha trobat a la capa superior de la calçada, ja que l'any 2009 es va pavimentar tot l'eix estudiat. La presència d'amiant s'ha trobat en diferents fondàries entre els 3 i els 13 centímetres en funció del tram, però no s'ha pogut concretar en quina capa hi ha l'amiant a causa de les diferents intervencions al llarg dels anys, de la presència ­mínima d'amiant a l'asfalt i del mateix pas del temps, que dificulta la determinació de les diferents capes d'aglomerat asfàltic de cada testimoni.
L'extracció de testimonis d'amiant es va adjudicar a l'empresa Germans Cañet Xirgu per un import d'11.028,36 euros (IVA inclòs).

Compartir a Twitter
Compartir a Facebook