L'Ajuntament de Girona obrirà en els pròxims dies el termini per bonificar l'impost sobre béns immobles (IBI) a les persones propietàries d'un habitatge i que l'hagin posat a disposició de la borsa de mediació per al lloguer social del consistori. Concretament, les sol·licituds es podran presentar a partir de l'endemà que la convocatòria per a la bonificació es publiqui al butlletí oficial de la província (BOP) i fins al proper 31 de març.

La bonificació consisteix una subvenció del 50% de la quota de l'IBI del 2018 de l'habitatge que s'hagi posat a disposició de la borsa.

Aquesta és una de les novetats que es van aprovar en les ordenances fiscals per al 2019.

"Garantir l'accés a l'habitatge és un dels principals reptes que tenim com a país, i per això busquem fórmules que ens permetin augmentar el màxim possible els habitatges per a lloguer social. Del que es tracta és de buscar mecanismes que beneficiïn a tothom, i aquesta és una mesura que ja vam aprovar i que ara posem en marxa", ha subratllat l'alcaldessa de Girona, Marta Madrenas.