Per que la majoria de clíniques transfereixen 2 o 3 embrions a la pacient.

Si és fa això, hi ha moltes possibilitats de tenir bessons.

Nosaltres pensem que no és necessari.

De fet, dels més de 50 embarassos que tenim, només n´hi ha 3 de bessons.