El ple del Congrés ha reclamat avui, per majoria, la paralització "immediata" del calendari d'implantació de la reforma educativa i la derogació tant del Reial Decret que regula les avaluacions finals d'ESO i Batxillerat com de la mateixa Lomce.

Consta així en una proposició no de llei aprovada a instàncies del Partit Demòcrata Català (PDC, grup mixt) després d'acordar un text transaccional amb PSOE i Podem, que havien presentant sengles esmenes.

El PP ha votat en contra, i Ciutadans, que havia presentat una esmena a favor d'un pacte educatiu, s'ha abstingut.

El resultat de la votació ha estat de 175 sís (inclosos els de PNB i ERC), 133 nos i 34 abstencions.

En concret, la Cambra Baixa insta el Govern en funcions a adoptar les mesures necessàries per "paralitzar de forma immediata" el calendari d'implantació de la Lomce i "derogar" la normativa de desenvolupament que no hagi tingut encara vigència o aplicació efectiva, en concret el decret citat, del 29 de juliol passat.

La proposició ho justifica per raons d'"urgència i interès general", d'acord amb la llei, malgrat que l'Executiu es troba en funcions.

Addicionalment, se li demana que impulsi "urgentment" les iniciatives necessàries per "derogar" la Lomce i a adoptar les mesures que "reverteixin" els efectes negatius de l'aplicació de la Lomce, d'acord amb les comunitats autònomes i les seves competències.

En nom del PDC, Miriam Nogueras ha defensat el model d'educació de Catalunya, amb la integració de "totes les cultures i llengües", amb consens i col·laboració, enfront de la Lomce, que va comptar "només amb la firma del PP".

Així, ha demanat als membres del PP que vagin a les escoles i parlin amb la comunitat educativa i, llavors, "podran fer lleis" d'ensenyament.

"Un responsable Tribunal Constitucional hauria de revocar qualsevol llei educativa que imposi ideologia, classisme o racisme i que no estigui escrita en el consens i per perdurar. Lamentablement, el Tribunal Constitucional dedica el seu temps a amenaçar a polítics com Francesc Homs o el president (Artur) Mas per fer política", ha afegit la diputat.

Ha assegurat que la Lomce és un "desastre" per al "maquillatge" de la qualitat educativa i que "mai" una llei havia condicionat el títol acadèmic a un examen, prioritzant continguts sobre competència.

Pel PP, Sandra Moneo ha interpretat que la proposició es mou entre interessos "partidistes" i les "limitades" atribucions d'un Govern en funcions.

Ha argumentat que paralitzar el decret d'avaluacions finals suposaria deixar els alumnes de Batxillerat en un "llimbs", així que "no és possible tornar enrere".

Ha fet una crida a l'entesa amb vista a un pacte educatiu basat en la Constitució per mitjà del diàleg en una subcomissió del Congrés.

Joseba Andoni Agirretxea (PNB) ha assegurat que el Govern basc aprovarà el seu propi model d'accés universitari, amb independència del que aprovi el Govern central.