L’Acadèmia Tapis de Figueres és un centre de reforç escolar organitzat per etapes formatives situat a la capital de l’Alt Empordà. Els trets que distingeixen l’Acadèmia Tapis d’altres centres és el seu enfoc en potenciar els recursos propis de cada alumne i l’atenció personalitzada. «Els nostres grups de treball són molt reduïts (individuals, semi-individuals o entre quatre i cinc alumnes), i això ens permet adaptar-nos a l’horari i les necessitats de cada un», expliquen les responsables del centre, alhora que constaten que «Aquesta adaptació encara es veu més potenciada per la nostra àmplia experiència en necessitats educatives especials i la personalització que fem en funció de les necessitats educatives de cada alumne.»

El seu projecte es centra a treballar amb l’alumnat de manera integral. Per una banda, buscant la millora de les habilitats acadèmiques i per l’altra, cuidant aspectes com la seguretat, la confiança i l’afrontament dels nervis i les frustracions. A part dels grups de suport escolar, el centre també s’ofereixen altres serveis com monogràfics per treballar els temes concrets (ortografia, redacció i càlcul, entre d’altres), cursos de tècniques d’estudi i assessorament psicològic.

Pel que fa a l’equip docent, ja des de l’inici del curs, l’alumnat quasi sempre tindrà la mateixa referent al capdavant de la classe fent que s’estableixi «una gran coordinació» entre els alumnes, els pares i la professora del grup. La seva professionalitat i orientació cap a l’alumnat i les seves necessitats han permès que aquest centre tingui altes taxes d’aprovats i una gran satisfacció de l’alumnat.

Els alumnes poden participar en les diferents classes de dilluns a divendres de quatre a vuit de la tarda i als matins amb horari flexible durant tot el curs lectiu. A més, el centre també disposa de grups durant èpoques no lectives com l’estiu o Nadal.

El dia 15 de setembre comença el nou curs escolar i ja tenen les inscripcions obertes.

Acadèmia Tapis

Adreça: carrer de Tapis, 72

Telèfon: 722 665 882

Web: www.academiatapis.com