El ple ordinari de l’Ajuntament de l’Escala del mes de setembre va aprovar, la setmana passada, el protocol d’actuació per a l’atenció i eradicació de l’absentisme escolar al municipi. Els centres escolars i l’àrea d’Educació de l’Ajuntament escalenc van acordar, en el marc del Consell socioeducatiu Municipal 2020, redactar un protocol d’absentisme escolar, davant la necessitat de tenir una guia d’actuació consensuada per tots els agents implicats en casos d’absentisme.

«L’absentisme als centres educatius de l’Escala gairebé és inexistent, el protocol s’ha elaborat per prevenció i per si s’han de resoldre casos. A l’Institut El Pedró, amb el programa Tu pots i l’Aula d’acollida, han aconseguit que els possibles alumnes que podrien presentar absentisme assisteixin al centre», explica la regidora d’Educació, Maite Cortés.

El Consell Socioeducatiu Municipal marcava una Comissió de treball per a la redacció d’aquest protocol, configurada per un tècnic d’Educació de l’Ajuntament de l’Escala, una tècnica de Serveis Socials, caps d’estudis dels centres de primària i secundària, un sotsinspector de la Policia Local, i un inspector d’ensenyament de la zona.

Durant el curs escolar 2020-2021, la comissió de treball per a la redacció del Protocol d’absentisme escolar, es va trobar en quatre ocasions per tal de definir els punts i especificitats del mateix i redactar un text que, ara, ha sigut aprovat pel ple municipal, coincidint amb l’inici del nou curs.

El ple també va aprovar com a festes locals per a l’any 2022 els dies 29 de juny (Sant Pere) i 2 de setembre (Santa Màxima).