L’Escola Oficial d’Idiomes (EOI) de Figueres és un centre educatiu d’àmbit comarcal d’ensenyament reglat d’idiomes, alemany, anglès i francès, que imparteix i certifica fins al C1 de les EOI d’acord amb el marc comú de referència del Consell d’Europa, i alhora contribueix al coneixement dels idiomes a la societat. És un centre públic (la pública d’idiomes) i els cursos són reglats i, els seus títols, reconeguts oficialment a tot l’estat. Per tant, també es poden obtenir titulacions per lliure (convocatòries oficials). A partir del dia 15 de setembre, es poden començar a fer les matrícules telemàtiques (des de la pàgina web), i seran presencials a partir del dia 23, mentre que les classes començaran el dia 27 de setembre. «La setmana del dia 20 es podrà matricular qualsevol persona, si queden places lliures», explica el director de l’EOI Figueres, Joan Solanich, el qual destaca la recuperació de la presencialitat per iniciar aquest curs.

L’EOI Figueres imparteix estudis d’alemany (fins a B2.1), anglès i francès (ambdós fins a C1) en tres modalitats: extensiu (2 sessions per setmana), semipresencial (1 sessió presencial i 1 sessió en línia) i flexibilitzat (fent 1 sessió setmanal, el curs es realitza durant dos anys). La matrícula oficial dóna dret a assistir com a mínim a 130 hores de classe per curs i als exàmens corresponents.

L’EOI Figueres imparteix el curs oficial extensiu en horari altern (dilluns i dimecres o dimarts i dijous). Els grups A ho fan dilluns i dimecres i els grups B, dimarts i dijous. La tria de l’horari de classe es fa en el moment de formalitzar la matrícula, segons el torn d’horari establert en el sorteig. Totes les classes es fan en horari de tarda-vespre en les següents franges horàries: de 16 a 18 hores i de 18.30 a 20.30 hores. Un cop per setmana es realitzaran trobades de tutoria individuals després d’acabar la classe. «A l’EOI, et pots matricular a partir dels 14 anys, sempre que no facis aquell idioma a l’institut», afirma Solanich. Els valors d’EOI són la cooperació i treball entre els departaments pedagògics, l’autonomia de l’alumne com a protagonista actiu del procés d’ensenyament, aprenentatge i avaluació, la innovació tant pedagògica com en l’ús de les noves tecnologies, la voluntat de col·laboració i obertura a l’entorn, la valoració de la progressió de l’alumnat i seguiment individualitzat.

Situats al Ferran Sunyer de Figueres amb un centre ventilat i adaptat a la situació sanitària

L’Escola Oficial d’Idiomes de Figueres (EOI Figueres) està situada al centre de formació integrat Ferran Sunyer i Balaguer de la Ronda Sud, 3. És un centre públic, no universitari, d’ensenyament d’idiomes moderns que imparteix des de 2003 els ensenyaments especialitzats regulats per la Llei orgànica d’educació (LOE).

L’EOI de Figueres vol consolidar-se com a centre de referència en l’ensenyament i aprenentatge de llengües amb un ensenyament actiu que promou la cohesió i els intercanvis a l’aula.

L’Escola ha obtingut el segell de la Norma ISO 9001 -l’any 2016- i vol continuar progressant cap als seus objectius com a centre educatiu públic mitjançant el Sistema de Gestió de la Qualitat. Compleix els requisits legals i reglamentaris de la norma ISO 9001.

ESCOLA OFICIAL D'IDIOMES

ADREÇA: Ronda Sud, 3, de Figueres

TELÈFON: 972 512 124

WEB: Escola Oficial d'Idiomes