Oferta de feina

Castelló 2000, SA busca un xofer per a la secció d’obres i manteniment

S’inicia un procés selectiu per a la creació d’una borsa de treball

Castelló 2000, SA busca un xofer per a la secció d’obres i manteniment.

Castelló 2000, SA busca un xofer per a la secció d’obres i manteniment. / Freepik

 L’empresa Castelló 2000, SA ha iniciat el procés selectiu per la provisió de personal laboral fix d’una plaça de xofer de la secció d’obres i manteniment i creació d’una borsa de treball. S’ofereix contractació laboral i salari segons conveni.

El text íntegre de les bases es pot consultar al BOP, tauler d’anuncis de l’empresa, seu electrònica de l’empresa, i pàgina web de l’Ajuntament de Castelló d’Empúries (e-tauler).

Les sol·licituds i documentació per tal de participar en el procés selectiu, s’han de presentar a la seu electrònica de la societat, a https://castello2000.eadministracio.cat/info.0 o presencialment al carrer Ripollès número 21 del Polígon Industrial El Pla de Castelló d’Empúries, tal com indiquen les bases.