L'Ajuntament de Port de la Selva ha obert un procés de selecció per contractar temporalment un peó del cos de la brigada municipal.

El text íntegre de les bases del procés de selecció es pot consultar a https://bit.ly/3Mj2wgK.