ESTRENA EDIFICI!

Com sol·licitar els ajuts europeus per reduir el consum energètic d’edificis i habitatges

La rehabilitació energètica d’un edifici és la principal opció per millorar l’eficiència energètica d’un immoble.

La rehabilitació energètica d’un edifici és la principal opció per millorar l’eficiència energètica d’un immoble. / Getty Images

Emporda.info

La rehabilitació energètica d’un edifici és la principal opció per aconseguir una millora significativa de l’eficiència energètica d’un immoble. La Unió Europea s’ha fixat com a objectiu que l’àmbit immobiliari redueixi un 30% el seu consum d’energia l’any 2050, i per això ha inclòs en el marc dels fons Next Generation diferents línies específicament orientades a la rehabilitació energètica d’immobles per optimitzar el rendiment energètic dels edificis.

Actualment, bona part del parc d’edificis té un aïllament deficient, fet que comporta pèrdues energètiques que incrementen les dificultats econòmiques de les famílies per assumir el cost de la factura energètica.

Per això, i per tal de beneficiar a la població i al medi ambient, aquests ajuts posen el focus en actuacions que minimitzen la despesa energètica, com les intervencions en l’aïllament de la façana i coberta, en la ventilació saludable i la millora de l’eficiència dels equips tèrmics.

Quins ajuts pots demanar?

1. El PREE 5000 per a municipis de menys de 5.000 habitants

El “Programa PREE 5000”, gestionat per l'Institut Català d'Energia (ICAEN) de la Generalitat de Catalunya, té com a objectiu fomentar la rehabilitació energètica i reduir el consum d'energia així com les emissions de CO₂, en edificis situats en municipis de repte demogràfic (de fins a 5.000 habitants). A la pàgina web de l’Institut Català d’Energia es pot consultar la llista de municipis que es poden acollir a aquests ajuts.

Les actuacions que poden rebre ajuts es classifiquen en dues tipologies principals: millora de l'envolupant tèrmica (aïllament de façanes, cobertes, canvi de finestres i proteccions solars) i renovació de les instal·lacions de calefacció, refrigeració i aigua calenta sanitària mitjançant tecnologies com aerotèrmia, plaques solars tèrmiques, geotèrmia o biomassa.

Quins són els criteris per a rebre aquests ajuts?

Principalment, cal ser propietari d'un edifici construït abans del 2007 i presentar una proposta de rehabilitació detallada. També cal aconseguir un augment de lletra en l’escala d’emissions de CO₂ (certificat d’eficiència energètica de l’edifici) i reduir el consum d’energia un 30%. És important tenir en compte que aquest programa exclou projectes d'obra nova, ampliacions, canvis d'ús i la instal·lació de plaques solars fotovoltaiques. Les ajudes cobreixen des del 50% de la inversió per a la millora de l’envolupant tèrmica, i des d’un 40% per als canvis en les instal·lacions tèrmiques. L’ajut atorgat de mitjana actualment és del 70% del cost elegible de les inversions.

Aquests ajuts estan disponibles per a habitatges unifamiliars, edificis de tipus residencial col·lectiu (blocs de pisos) i equipaments. Les sol·licituds es poden presentar fins al 31 de desembre de 2023.

El finançament d'aquest programa prové del Mecanisme Europeu de Recuperació i Resiliència i els fons Next Generation EU i la seva dotació total és de 30,15 milions d’Euros.

2. Altres programes d’ajuts

Si vius en una població amb més de 5.000 habitants i vols fer una rehabilitació energètica del teu habitatge, no et preocupis. La Unió Europea també ofereix altres programes per millorar l'eficiència energètica dels habitatges, que inclouen subvencions i deduccions en l'IRPF per a projectes de rehabilitació.

Aquests programes abasten des d’actuacions en edificis d’habitatges (plurifamiliars i unifamiliars) sempre que es compleixin uns requeriments específics com la reducció del consum energètic i la millora de l'eficiència tèrmica.

El “Programa 3” se centra en les actuacions de rehabilitació a nivell d’edifici plurifamiliar o unifamiliar i esta pensat per actuacions en els elements comuns de l’edifici on s’obtingui una millora de l’eficiència energètica i una reducció de la demanda d’energia per calefacció i refrigeració. És requisit assolir una reducció d'almenys un 30% del consum d'energia i una reducció d'un 25% (en zona climàtica C) o 35% (en zona climàtica D i E), de la demanda energètica anual de calefacció i refrigeració.

Les obres amb retirada d'elements d’amiant podran incrementar la quantia de l'ajut.

El “Programa 4” se centra en les actuacions de millora de l’eficiència energètica en l’habitatge habitual, ja sigui unifamiliar o en un bloc d’habitatges, que obtinguin una reducció de la demanda energètica del 7% (amb mesures d’aïllament tèrmic o proteccions solars, entre altres), o una reducció en el consum d’energia del 30% (instal·lacions de climatització i ACS), o bé una modificació dels elements constructius de l'envolupant tèrmica que compleixin amb els valors límits de transmitància tèrmica i de permeabilitat a l'aire.

A diferència del PREE 5000, aquests ajuts estan pensats per edificis construïts després del 2007 i sí que contemplen l’ampliació o rehabilitació d’una part de l’edifici. També s’hi inclouen les instal·lacions solars fotovoltaiques i els òrgans gestors són: l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, les Oficines Tècniques de Rehabilitació, el Consorci Metropolità de l’Habitatge i el Consorci de l’Habitatge de Barcelona, en funció de l’àmbit territorial on es trobi l’edifici que sol·licita la subvenció.

L’oferta d’ajuts europeus per millorar l'eficiència energètica del teu habitatge és diversa i adequada a diferents tipus d'edificis i situacions. Consulta els programes disponibles a la teva zona i assegura't de complir amb els requisits establerts per optar a les ajudes. Estrena edifici i estalvia energia!