Des de la seva etapa com a regidor d’Urbanisme i ara en la seva condició d’alcalde de l'Escala, Josep Bofill sempre ha tingut clar que la imatge que projecta l’Escala «ha d’estar lligada a la qualitat dels seus serveis i del seu patrimoni». Aquesta manera de veure la vila es veu reflectida en la nova campanya d’ajuts municipals per a rentar la cara de les façanes dels immobles privats, un fet que enguany també es veu ampliat cap a les petites i mitjanes empreses del comerç local i, també, els establiments d’hostaleria.

El Butlletí Oficial de la Província ja va publicar la convocatòria d’aquestes subvencions per a l’exercici 2022 fa dues setmanes. El període de presentació de sol·licituds s’acaba el 15 de desembre i juntament amb el formulari de sol·licitud, els propietaris interessats caldrà adjuntar la documentació que acrediti tots els paràmetres administratius relacionats amb l’immoble objecte de la millor.

L’Ajuntament remarca «la possibilitat d’accedir a aquestes subvencions als comerços minoristes i edificis dedicats a la restauració al conjunt del municipi. En el cas dels immobles particulars, l’àmbit d’aplicació continua sent el nucli antic».

La quantia de la subvenció correspondrà al 25% del pressupost elegible de les actuacions a realitzar, amb un màxim de 5.000 euros per edifici, més l’import abonat en concepte d’Impost de Construcció i taxa per llicència d’obres. En el cas que el projecte inclogui també obres no subvencionables, caldrà presentar un pressupost desglossat, signat pel tècnic competent, on constin detallades les actuacions subvencionables i les que no ho són. En qualsevol cas, l’import subvencionat conjunt entre l’Ajuntament de l’Escala i altres organismes o convocatòries d’ajuts, no podrà superar el 100% del cost real de l’obra, independentment de la quantia aportada per les entitats subvencionades i d’acord amb els pressupostos o justificants aportats.