L’Agència Comarcal d’Energia i Clima (ACEC), depenent de l’Àrea de Medi Ambient del Consell Comarcal de l’Alt Empordà, ha decidit invertir el CO2 que genera durant un any en projectes que redueixen les emissions de Gasos d’Efecte Hivernacle (GEH). Això s’emmarca dintre d’una iniciativa de l’Oficina Catalana del Canvi Climàtic, anomenada Programa voluntari de compensació de les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle.

Es tracta d’una iniciativa pilot i experimental desenvolupada des de l’administració comarcal. És la primera vegada que l’ACEC ha calculat la seva petjada de carboni amb les activitats que realitza i compensa d’aquesta manera les seves emissions de forma voluntària, concretament 2,14 tones de CO2 equivalents a 3 crèdits. Per aquest motiu, l’Agència ha rebut el certificat de compensació d’emissions de GEH per part de l’Oficina Catalana del Canvi Climàtic del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural de la Generalitat de Catalunya.

Els diners de la compra dels crèdits de l’ACEC aniran destinats a projectes del que s’anomena Bossa 2, en què s’inclou:

  • Substitució de calderes de gasoil per una caldera de biomassa de la Fundació Sant Hospital de la Seu d’Urgell
  • Substitució de dues calderes de gasoil i una de propà per calderes de biomassa de la Fundació Autisme Mas Casadevall
  • Substitució d’una caldera de gas natural per col·lectors solars a la Fundació Privada St. Paul’s.
  • Substitució d’una caldera de gasoil per una de biomassa per la Fundació Ampans.
  • Substitució de dues furgonetes de benzina per tres tricicles i una bicicleta elèctrics de l’empresa SLU Ecosol de Càritas Diocesana de Girona.
  • Recuperació d’aliments provinents de la indústria alimentària per part del Banc dels Aliments.
  • Substitució d’una caldera de gas natural i una de gasoil per una subestació de la illa de calor amb caldera de biomassa per la Fundació La Caritat.
  • Substitució d’una caldera de gasoil per unes bombes de calor aerotèrmiques de la Fundació La Vall.
  • Recuperació d’aliments provinents de la indústria alimentària per part de Nutrició Sense Fronteres.
  • Rehabilitació energètica d’un edifici d’habitatges amb una qualificació energètica lletra A de l’associació Sostre Cívic.