El Consell de Ministres ha aprovat aquest dilluns el projecte de llei del mercat de valors i dels serveis d’inversió, que amplia el mandat en la presidència de la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV) de quatre a sis anys, però elimina la possibilitat de renovar en el càrrec, que podria impossibilitar que Rodrigo Buenaventura es mantingués al capdavant de l’organisme supervisor més enllà de desembre del 2024, quan fins ara es preveia que pogués renovar en el càrrec per quatre anys més després d’esgotar aquell mandat.

La reforma de la llei del mercat de valors inclou un projecte de llei i tres reials decrets de desenvolupament, cosa que permetrà al Ministeri d’Assumptes Econòmics i Transformació Digital comptar amb certa agilitat per incorporar futures transposicions i adaptacions de la normativa en funció de l’evolució de la regulació a escala europea.

Un dels elements destacables de la nova llei és l’actualització i homologació del règim de renovació del president i del vicepresident de la CNMV, que fins ara assumien un mandat de quatre anys que podien ser renovats una vegada més, i per això els elegits podien mantenir-se en el càrrec fins a un màxim de vuit anys. És el cas de Rodrigo Buenaventura i de Montserrat Martínez Parera, que van ser nomenats president i vicepresidenta de l’organisme supervisor dels mercats el desembre del 2020 per un període de quatre anys que, després finalitzar el desembre del 2024, podia ser prorrogat per quatre anys més.

Ara, s’estableix que els nomenaments del president i vicepresident de la CNMV tindran una durada de sis anys no renovables, cosa que homologa el règim al de les principals institucions europees i domèstiques, com el Banc d’Espanya. Fonts del Ministeri d’Assumptes Econòmics i Transformació Digital consultades per Europa Press no van confirmar que aquesta modificació impliqui que Buenaventura i Martínez Parera es mantinguin en els seus càrrecs per un màxim de quatre anys, davant els vuit anys podien estendre el seu mandat els seus antecessors i els sis amb què comptaran els seus successors, sinó que van apuntar que «s’esgotaran els mandats vigents i, a partir de l’entrada en vigor de la llei, cada vegada que toqui fer un nomenament es farà aplicant la nova normativa».

D’altra banda, la norma pretén millorar la governança i independència de la CNMV mitjançant l’eliminació dels recursos d’alçada al Ministeri d’Assumptes Econòmics per a les sancions greus que imposi la CNMV.

Impuls al finançament no bancari

Durant la roda de premsa posterior al Consell de Ministres, la vicepresidenta primera del Govern central i ministra d’Assumptes Econòmics i Transformació Digital, Nadia Calviño, ha explicat que un dels objectius de la reforma de la llei del mercat de valors del 2015, que es remet ara al Congrés per a la seva tramitació parlamentària, consisteix a millorar la competitivitat i eficiència dels mercats de valors a Espanya, amb una atenció especial al finançament de les pimes, perquè puguin contribuir a finançar el creixement econòmic i situar-se entre les més «atractius i avançats» en l’entorn europeu.

«Es tracta d’un projecte de llei que, malgrat ser d’enorme complexitat tècnica, té l’objectiu clar de modernitzar i reforçar els nostres mercats de valors perquè puguin portar a terme plenament la seva funció i posicionar Espanya entre els mercats més interessants i més atractius, especialment per al finançament del creixement de les pimes», ha assenyalat Calviño.

Segons ha informat el Ministeri d’Assumptes Econòmics, s’han simplificat els requisits per a l’admissió de valors de renda fixa, s’han reduït les taxes que cobra la CNMV i s’ha eliminat el sistema actual d’informació per al seguiment del sistema de compensació, liquidació i registre (per haver-se quedat obsolet).

A més, la nova llei estén l’aplicació del règim d’ofertes públiques d’adquisició d’accions (OPAs) al segment de BME Growth, amb l’objectiu d’augmentar l’atractiu d’invertir en pimes amb gran perspectiva de creixement.

Millora de la protecció de l’inversor en criptos, SPACs i ESIs

Un altre dels objectius del projecte de llei del mercat de valors és adaptar el marc legal financer a les noves realitats tecnològiques i econòmiques, les directives comunitàries, els nous instruments i mercats de finançament de les pimes i les noves formes de sortida a cotització (com les SPACs, empreses que surten a cotitzar a la borsa sense activitat i amb l’únic objectiu de captar diners per comprar una companyia).

En l’àmbit dels criptoactius, es garantirà l’obligació que els criptoactius que són instruments financers compleixin la normativa aplicable als instruments financers, mentre que per a aquells que no són instruments financers però sí que poden ser utilitzats com a inversió s’incorpora un règim d’infraccions i sancions amb els esborranys europeus més actualitzats que s’estan negociant a Europa perquè, des del moment en què entri en vigor el reglament europeu MiCa, la CNMV estigui preparada per començar a tramitar sancions.

La nova norma també millora la legislació referida a les societats cotitzades amb propòsit per a l’adquisició (SPAC, per les sigles en anglès) per assegurar la protecció dels inversors i afavorir la seguretat jurídica d’aquests instruments, i garantir les condicions en què es porta a terme el reembors del capital inicial invertit per part dels minoritaris.

Així mateix, s’estableix un règim prudencial específic per a les empreses de serveis d’inversió (ESI) amb l’objectiu de millorar el funcionament d’aquest tipus d’empreses i elevar la protecció de l’inversor.