Els concursos de creditors inscrits a Catalunya s'han duplicat durant el mes de setembre en comparació amb l'any passat, segons les últimes dades publicades pel Col·legi de Registradors. Després de la frenada derivada de l'alentiment del procés concursal durant l'estat d'alarma i el fet que s'ampliés fins a finals d'any el termini per fer concurs voluntari, aquest setembre les xifres s'han disparat. A Catalunya s'han inscrit 51 concursos, respecte als 26 de l'any passat, un increment del 96,2%. D'aquests, 48 són voluntaris i 3 necessaris. A Espanya, s'han fet 282 concursos de creditors, un augment del 55% en comparació amb els 182 de l'any passat.

L'objectiu del reial decret del govern espanyol sobre concursos de creditors era ajudar temporalment les empreses en dificultats perquè poguessin ser rendibles abans d'haver de presentar un concurs. Però amb l'evolució de la pandèmia i la reobertura econòmica, la caiguda de concursos de creditors, que al juny era del 16,1% a l'Estat, es va anar alentint, fins a passar a ser del 6,5% al juliol i el 4,6% a l'agost. Ara, al setembre, la tendència s'ha revertit i a l'entrar al tram final de l'any comencen a créixer els concursos.

De fet, si es tenen en compte el nombre de concursos voluntaris que es presenten, a Catalunya, el mes d'agost van ser 37, mentre que al setembre 48, un augment del 29,7%. Els concursos necessaris entre agost i setembre es van mantenir intactes en 3. A Espanya, els concursos voluntaris a l'agost van ser 148, una xifra que ha crescut un 41,2% al setembre, fins arribar als 209. De necessaris, a l'agost se'n van inscriure 62 i al setembre 73, un increment del 17,7%.

Constitucions d'empreses

Pel que fa a la constitució de societats, al setembre van créixer un 22,7% a Catalunya i un 15% a Espanya. La xifra suposa mantenir l'evolució positiva que ja es detectava a l'agost. El mes d'abril, en plena pandèmia, la constitució de societats va caure un 72,1% a Espanya, i al maig un 56,4%, fins a moderar la caiguda al juny (-10%) i juliol (-3,4%).

Ampliacions de capital

Finalment, les ampliacions de capital inscrites al registre creixen per primera vegada a Espanya aquest setembre, un 1,2%, però cauen a Catalunya. Així, en el novè mes de l'any, Catalunya va experimentar un 16,9% menys d'ampliacions de capital que en el mateix període de l'any passat, tot i ser la segona comunitat, després de Madrid, amb majors volums, 260 ampliacions.