15 de octubre de 2020
15.10.2020
L'Empordà
Empresa

La Diputació presenta un estudi sobre l'estructura empresarial de la demarcació

Posa sobre la taula la informació de l'any 2018 i s'ha elaborat seguint el model impulsat per la Diputació de Barcelona i l'Ajuntament de Manresa

15.10.2020 | 17:56
La Diputació presenta un estudi sobre l'estructura empresarial de la demarcació

El vicepresident Pau Presas juntament amb Helga Nuell i Gemma Peix, del Servei de Promoció i Desenvolupament Econòmic Local de la Diputació de Girona, han presentat un estudi sobre l'estructura empresarial de la demarcació de Girona, fruit de la col·laboració entre la Diputació de Girona, la Diputació de Barcelona i l'Ajuntament de Manresa, el qual hi ha aportat la metodologia necessària, atesa l'experiència que té, de més d'una dècada, a l'hora d'abordar treballs d'aquesta mena a la seva comarca.

L'estudi posa sobre la taula la informació empresarial de l'any 2018 a les comarques gironines i s'ha elaborat seguint el model impulsat per la Diputació de Barcelona i l'Ajuntament de Manresa, que ha estat pioner a Catalunya.

La publicació mostra una visió global del teixit productiu comarcal a partir dels comptes anuals que les empreses amb seu social a la demarcació de Girona presenten al Registre Mercantil. L'objectiu és conèixer amb detall com funciona l'estructura empresarial en una escala territorial propera.

Pau Presas ha afirmat: «Volem dotar el territori de mecanismes que afavoreixin l'increment de la competitivitat empresarial dels negocis ubicats a la demarcació, perquè progrés econòmic i progrés social esdevenen un binomi indissoluble».

El vicepresident de la Diputació confia que «l'estructura empresarial de la demarcació de Girona serà de gran utilitat per als governs locals, però també per als agents econòmics i per al teixit empresarial; en definitiva, per a tots aquells que es vulguin acostar al coneixement de la seva realitat econòmica més propera».

Estructura empresarial de la demarcació de Girona

«Estructura empresarial de la demarcació de Girona» és un document que ha elaborat el Servei de Promoció Econòmica i Desenvolupament Local de la Diputació de Girona a partir dels comptes anuals que les empreses presenten al Registre Mercantil i que té com a objectiu proporcionar una visió global de l'estructura del teixit productiu de la demarcació de Girona i de cadascuna de les vuit comarques que la integren.

La publicació consta de cinc blocs, amb consideracions metodològiques, una anàlisi de dades, dades generals, dades per comarques i dades per sectors.

Consideracions metodològiques. En aquest primer bloc del document es presenta la metodologia emprada per elaborar l'estructura empresarial de la demarcació de Girona.

Anàlisi de les dades. En el segon bloc s'exposen les principals conclusions que es desprenen de l'anàlisi de la informació comptable dels apartats posteriors, tant des de l'òptica territorial com des de la sectorial.

Dades generals. Aquest tercer bloc està conformat per una sèrie de classificacions, elaborades amb la finalitat d'oferir una primera aproximació a les principals magnituds del teixit empresarial de la demarcació de Girona. S'ofereix una classificació dels sectors econòmics segons la xifra de negoci del 2018, una classificació de la distribució comarcal de la facturació, una classificació de la distribució comarcal de la facturació per càpita, i un rànquing de les 250 empreses de la demarcació segons el volum de facturació. Així mateix, conté quatre mapes que permeten localitzar l'activitat del sector a escala comarcal.

Comarques. El quart bloc conté un compendi de fitxes amb informació bàsica de cadascuna de les vuit comarques de la demarcació de Girona. El primer full inclou una fitxa amb les principals magnituds registrades de l'any 2018; el segon full presenta un quadre sinòptic amb la distribució de la facturació per sectors d'activitat; el tercer full mostra la distribució dels sectors econòmics segons la facturació; el quart, la distribució dels municipis segons la facturació; el cinquè, la distribució dels municipis segons la facturació per càpita, i el sisè presenta el rànquing de les 25 primeres empreses de la comarca per volum de facturació.

Sectors. A l'últim bloc de la publicació s'ofereix informació detallada de cadascun dels 38 sectors en què s'ha dividit l'economia de la comarca. L'estructura de la informació d'aquest apartat és la mateixa per a cadascun dels sectors econòmics. El dos primers fulls de cada sector contenen informació sobre les principals magnituds de l'any 2018; el tercer full mostra l'agregació de tots els comptes de pèrdues i guanys de les empreses del sector; el quart full conté el balanç consolidat de totes les empreses del sector (en aquestes taules es presenten dades del 2018); el cinquè full presenta un rànquing de les 25 empreses del sector segons el volum de facturació, i el sisè full conté quatre mapes que permeten localitzar l'activitat del sector a escala comarcal.

Compartir a Twitter
Compartir a Facebook