Poden els turistes espanyols esmorteir la caiguda d'estrangers?. El sector turístic: situació, previsions i possibles oportunitats