28 de desembre de 2019
28.12.2019
Agricultura

Una nova aplicació permet calcular el nitrogen que genera una granja de porcs

El nou aplicatiu l'ha posat en marxa el Departament d'Agricultura per millorar la gestió de les dejeccions ramaderes

28.12.2019 | 18:31
El nou aplicatiu ja està en funcionament.

El Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació vol impulsar la utilització de noves tecnologies per tal de realitzar una millor gestió de les dejeccions ramaderes amb l'establiment d'una nova metodologia de càlcul del nitrogen de les dejeccions ramaderes de bestiar porcí. Aquesta metodologia permet tindre en compte les millores tecnològiques esdevingudes els darrers anys.
 
La nova normativa assegura un mètode més adient per justificar una reducció en l'excreció del nitrogen del bestiar porcí mitjançant la millora de l'alimentació, ja que permet calcular de forma més precisa el nitrogen generat en l'explotació pels diferents tipus de bestiar porcí i amb efectes en l'elaboració dels plans de gestió de dejeccions ramaderes.
 
Amb aquest objectiu, es va treballar, juntament amb l'IRTA i diversos fabricants de pinso, en un pla pilot durant l'any 2017 per tal de conèixer el nitrogen generat en les explotacions porcines aplicant el mètode del balanç de nitrogen a nivell d'explotació ramadera, molt similar al que utilitzen altres països europeus com França i Dinamarca. En el futur, es preveu que el mètode sigui extensiu a d'altres tipus de bestiar, com l'aviram.
 
Aquest nou mètode va acompanyat d'una nova aplicació informàtica, anomenada Balanç de Nitrogen en Granja (BNG), la qual permet als titulars d'explotacions ramaderes de porcí calcular el nitrogen generat en l'explotació porcina comprès en un  període de referència, entre l'1 de setembre de l'any anterior i el 31 d'agost de l'any vigent. D'altra banda, aquesta aplicació permet també presentar al Departament els resultats del Balanç. L'aplicació està operativa a través d'un nou mòdul dins de l'aplicatiu de gestió telemàtica ramadera (GTR) i que posa a disposició el Departament.
 
El balanç és de caràcter voluntari. Entre el 21 de desembre del 2019 i el 21 de gener del 2020, les persones integradores poden entrar a l'aplicatiu les dades sobre els pinsos i els animals referides als integrats que optin per realitzar el balanç de nitrogen. Entre el 22 de gener i el 25 de febrer de 2020, els titulars podran elaborar i presentar el balanç, a través del mateix aplicatiu.

Compartir a Twitter
Compartir a Facebook