CCOO de Catalunya ha alertat aquest dijous que la sinistralitat laboral ha repuntat el 2019 respecte a l'any passat, perquè els accidents en jornada amb baixa i sense baixa de gener a abril han passat de 70.949 el 2018 a 72.636 aquest any, un 2,38% més. En un comunicat, el sindicat ha manifestat que els accidents laborals i les malalties professionals són "resultat d'unes condicions de treball en què la prevenció segueix sent deficient a les empreses" i que la reforma laboral també contribueix a l'increment amb desregulació i precarietat.

L'augment s'ha registrat en "tots els nivells de gravetat" i aconsegueix una pujada del 13,67% en el cas d'accidents 'in itinere' -de 6.466 el 2018 a 6.915 el 2019-, mentre que els accidents mortals 'in itinere' han passat de sis a nou. Els accidents amb baixa també han crescut en totes les províncies catalanes aquest any: 2.001 persones accidentades a Lleida -increment del 4,71%-, 3.491 a Girona -un 5,53% més-, 3.051 a Tarragona -augment del 8,08%- i 24.291 a Barcelona -increment del 9,04%-.

Per sectors, la construcció registra un augment "escandalós" el 2019, amb 4.085 treballadors accidentats -amb 10 morts-, la qual cosa suposa un increment del 23,26% respecte al mateix període del gener a l'abril del 2018. La distribució per sexes dels accidents amb baixa aquest 2019 ha estat de 23.110 homes accidentats i 9.724 dones accidentades.

Des del punt de vista de la contractació, el 2019 hi ha hagut 10.553 accidents amb baixa de treballadors amb contracte eventual davant del 20.968 amb contracte indefinit, la qual cosa suposa una distribució dels accidents que arriba a 36% d'eventuals accidentats per un 64% d'indefinits -el 2018 el primer percentatge era del 35% i el 2017 del 34%-. CCOO de Catalunya també lamenta que els 78 accidents greus de treballadors eventuals del 2019 suposa un augment del 48% respecte al 2018.

Una situació inacceptable

CCOO ha considerat "inacceptable" que els accidents laborals continuïn augmentant durant els primers mesos del 2019. En un comunicat, el sindicat ha insistit que els accidents són "són el resultat d'unes condicions de treball en les quals la prevenció segueix sent deficient a les empreses" i ha afegit que la reforma laboral "amb més desregulació i precarietat" també hi contribueix. CCOO ha insistit que els accidents "són evitables". D'altra banda, ha alertat que les noves formes de treball que impulsa la nova economia de plataformes i aplicacions per mòbil "no poden ser un forat on emergeix la desregulació en el treball en horaris, contractes i unes deficients condicions de seguretat i salut que esdevenen inadmissibles".

CCOO ha apuntat que falta per conèixer la dada sobre accidents en jornada laboral per motius de feina però ha aventurat que amb l'increment de la demanda de serveis de desplaçament en sectors "clarament desprotegits i en precari" farà que la xifra sigui "molt dolenta". En aquest punt, ha recordat la recent mort d'un repartidor de Glovo