26 de gener de 2019
26.01.2019
L'Escala / Roses

Un nou òrgan vetlla per la sardina i el seitó pescats a les badies de Roses i Pals

Les captures de peix blau s'han situat tradicionalment entorn al 50% dels desembarcaments totals de peix a Catalunya

26.01.2019 | 13:54
El sector pesquer s'ha reunit a l'Escala per crear el Comitè de Cogestió.

La Confraria de Pescadors de l'Escala ha estat l'escenari de la sessió de la constitució del Comitè que, en règim de cogestió, s'encarregarà de la redacció, execució, control i revisió del Pla de gestió de la sardina i el seitó capturats al golf de Roses i a la badia de Pals, totes dues zones d'aigües interiors i, per tant, de competència exclusiva de la Generalitat de Catalunya.

Les captures de peix blau s'han situat tradicionalment entorn al 50% dels desembarcaments totals de peix a Catalunya. Des de mitjan la dècada de 1990, però, la presència d'aquets petits peixos pelàgics als ports catalans ha davallat fins arribar a una situació, l'actual, particularment preocupant.

Sota aquesta circumstància, la Direcció General de Pesca i Afers Marítims del Departament d'Agricultura ha convocat aquest divendres, 25 de gener, la primera reunió que dona inici al desenvolupament d'un Pla de gestió que reunirà, entre altres, mesures de reducció d'esforç pesquer i normes de caràcter restrictiu i precautori que han estat proposades pel propi sector d'encerclament involucrat i que persegueixen el desenvolupament sostenible de l'activitat pesquera.

En el marc d'aquesta iniciativa i amb el guió fixat tant pel decret de Governança de la Pesca Professional a Catalunya com per l'Estratègia Marítima de Catalunya 2030, s'ha reunit el Ple del Comitè de Cogestió, constituït per membres del sector pesquer, amb pescadors d'encerclament de la zona, representants de les Confraries de Pescadors de l'Escala, Roses i Palamós, així com de la Federació Territorial de Confraries de Pescadors de Girona; membres del col·lectiu científic, amb representants del Departament de Recursos Renovables de l'ICM-CSIC; membres d'entitats vinculades a la protecció del medi ambient, amb representants de la Fundació ENT i membres de l'administració competent en matèria de pesca, amb la presència del director general de Pesca i Afers Marítims i el cap del Servei de Recursos Marins.

Aquest és el quart comitè creat a l'empara del Decret de governança de la pesca professional, publicat el juny de 2018. El primer va ser el de la Sèpia de les badies de Pals i Roses, seguit del comitè de cogestió del Cranc blau a les Terres de l'Ebre, i el del Pop roquer del litoral de Catalunya central, creat la setmana passada.

Compartir a Twitter
Compartir a Facebook