26 de novembre de 2018
26.11.2018
Agricultura

Unió de Pagesos tem incomplir la PAC pel retard en la sembra per les pluges

El sindicat no vol que els pagesos afectats perdin els ajuts directes i demana evitar possibles sancions per contaminació per nitrats

26.11.2018 | 17:56
Un camp afectat per l'excés de pluges.

Unió de Pagesos ha demanat a l'Administració que les conseqüències dels forts aiguats de les darreres setmanes, que impedeixen als pagesos entrar als camps a treballar, no incideixin a l'hora de sol·licitar els ajuts directes de la Política Agrària Comuna (PAC) per al 2019. Així, el sindicat demana que el fet de no poder complir amb la diversificació de conreus o amb els període d'aplicació de fems i purins no compti com un incompliment dels requisits d'aquests ajuts. Segons UP, aquesta situació està generant incertesa al sector, ja que en molts casos serà impossible complir amb alguns dels requisits que es demana per la PAC i a més diuen que hi ha risc de possibles sancions per incompliment del decret relatiu a la contaminació per nitrats que provenen de fonts agràries.

Els ajuts directes de la PAC obliguen els productors de cereals i de conreus herbacis que disposen de més de 30 hectàrees de conreu, la immensa majoria de la pagesia professional cerealista de Catalunya segons UP, a realitzar tres conreus diferents cada any per percebre els ajuts del component verd de la PAC. La impossibilitat d'entrar a sembrar els conreus d'hivern ja ha dut a la pagesia cerealista a refer tot el seu programa de conreus de l'època de sembra del cereal d'hivern, motiu pel qual els serà molt difícil complir amb aquesta obligació.

D'altra banda, els beneficiaris dels ajuts directes de la PAC també han de complir amb els requisits legals de gestió de la directiva europea de nitrats que regula els terminis en que es pot aplicar purí i fem en sòl agrícola. Aquesta és una obligació de la condicionalitat dels ajuts. En aquest sentit, el problema rau en que es permet aplicar purí i fem en el període de dos mesos i dos mesos i mig, respectivament, abans de realitzar la sembra. Tot i que la pagesia va fer aquesta tasca quan tocava, no ha pogut sembrar quan volia a causa de les pluges.

El fet de no poder complir amb els terminis d'aplicació de fems i purins també pot suposar una sanció administrativa per part del Departament d'Agricultura, per incompliment del Decret 136/2009, que, d'acord amb la Llei 18/2001 d'Orientació Agrària, es tipifica com una sanció greu i suposa una multa d'un mínim de 3.001 euros.

Per aquests motius, UP ja ha demanat al Departament que s'apliquin les excepcions establertes en la normativa comunitària de la PAC per tal que el fet de no poder realitzar, en la sembra de la campanya 2018-2019, la diversificació dels conreus no suposi un incompliment dels imports d'ajut del pagament verd de la PAC i que el fet de no haver pogut sembrar en el termini establert després d'haver aplicat el fem o purí al sòl no suposi un incompliment de la condicionalitat dels ajuts de la PAC.

El sindicat també ha demanat a Agricultura que, com preveu el Decret 136/2009, en cas de condicions meteorològiques adverses que retardin les feines agrícoles habituals, s'autoritzi l'aplicació de fertilitzants dins dels períodes prohibits, amb l'objectiu d'evitar posar sancions injustificades a la pagesia.

Compartir a Twitter
Compartir a Facebook