El nombre de persones sense feina a Girona el tercer trimestre s'ha situat en 35.000 persones, 10.800 menys que el segon trimestre, el 23,58% menys. Tant en termes absoluts com percentuals, Girona és la demarcació de Catalunya on l'atur ha caigut més, segons l'Enquesta de la Població Activa (EPA). Aquesta xifra tan baixa de 35.000 aturats no es donava a Girona des del quart trimestre del 2007, ara fa 11 anys. A més de baixar per sota del 10%, la taxa d'atur a Girona s'ha situat en el 8,94%, la més baixa des del tercer trimestre del 2007. L'ocupació cau a tots els sectors menys en el de serveis on la contractació s'ha disparat un 7,32% en relació amb el segon trimestre per fer front a la demanda del sector turístic a l'estiu.

En relació amb el tercer trimestre de l'any passat, a Girona el nombre d'aturats ha disminuït de 12.100 persones, el 25,69% menys.

La taxa d'atur a Girona s'ha situat a 30 de setembre en el 8,94%, 2,86 punts menys que el segon trimestre (11,80%) i 3,14 punts menys que fa un any (12,08%). Aquesta taxa d'atur és la més baixa des del tercer trimestre del 2007, ara fa onze anys (6,69%).

L'ocupació a Girona recupera nivells del 2010

En relació amb l'ocupació, el nombre de persones treballant a la demarcació de Girona es va situar el tercer trimestre en 356.900 persones, 14.400 més que el segon trimestre, el 4,20% més, i 14.400 empleats més que fa un any, el 4,20% més.

Els 356.900 ocupats de Girona és la més alta que s'ha registrat a la demarcació des del tercer trimestre del 2008 (358.900).

El sector serveis ha estat el més actiu en nova contractació i ha situat el nombre de persones treballant en el sector en 250.600 persones, 17.100 treballadors més que el primer trimestre, el 7,32% més.

El sector industrial ha situat el nombre d'empleats en 75.100 persones, 1.700 treballadors menys que el segon trimestre, el 2,21% menys.

El sector agrari gironí també ha reduït l'ocupació fins a 8.100 persones, 60 menys que el segon trimestre, el 6,90% menys.

Finalment, la construcció també ha reduït l'ocupació en 400 persones el tercer trimestre en relació amb el segon, l'1,70% menys. En l'últim any, el sector de la construcció a les comarques gironines ha reduït la plantilla en 4.400 treballadors, el 16% menys.