La meitat de les empreses del petit comerç de Catalunya utilitzen el comerç electrònic, encara que en un 77% dels casos aquest només representa un 10% del total de les vendes. Aquest és un dels resultats d’un estudi de Comertia, l’entitat que agrupa al voltant de seixanta empreses del sector, que s’ha presentat aquest dilluns al palau Moja de Barcelona.

Ara bé, l’informe també mostra que hi ha “dues velocitats” a l'hora de vendre productes per Internet. Mentre gairebé tots els supermercats i les marques de moda ofereixen productes de forma electrònica, un 60% de les empreses d’un sol establiment no disposen d'aquest servei. A més, constata que l’ús de les tecnologies s’ha estès en l’àmbit de la promoció de les vendes, però que encara hi ha “un significatiu retard” en la seva aplicació en la gestió. Coincidint amb la presentació de l'estudi, el Departament d'Empresa i Coneixement ha anunciat una nova línia d'ajuts per reforçar la transformació digital del sector.

L’estudi “Transformació digital en el retail a Catalunya”, que ha estat elaborat per l’Escola Universitària de Comerç (ESCODI) a un total de 169 empreses, revela que un 86% del petit comerç disposa de pàgina web. Xavier Rivera, professor de tecnologies de 'retail' a ESCODI, ha explicat que les empreses “aposten pel canal, però encara els queda un llarg camí per fer-se conèixer”. Les dades indiquen que menys d’un 35% de total inverteix en millorar el seu posicionament en els cercadors.

D'altra banda, l’enquesta mostra que un 41% de les empreses no fa servir la tecnologia en el punt de venda. A més, la majoria dels enquestats, un 51%, considera que la innovació digital té un “impacte poc visible” i que la seva contribució és poca o nul·la. Tot i això, Rivera ha destacat la incorporació de sistemes de millora de l'experiència del client, com codis QR (21,8%), tauletes (21,8%), pagaments ràpids (19,1%) i pantalles interactives (13,6%).

Segons l’estudi, juntament amb la web, l’eina digital més recurrent són les xarxes socials. Entre les més utilitzades hi ha Facebook, en un 85%, i Instagram, en un 56%. La inversió publicitària en xarxes socials ja la fa prop de la meitat de les empreses (46'4%), i els sectors que inverteixen més són l'oci i cultura i la moda. Pel que fa a la comunicació directa amb els clients, el primer lloc l’ocupa l'enviament de newsletters (51,8%).

A part del sector d'activitat, la mida de les empreses és l'altre element que diferencia el grau d'implantació tecnològica. Segons l'informe, en general, aquest és major entre els hipermercats, els supermercats i les cadenes de botigues. En canvi, el perfil que menys recorre a la tecnologia són les empreses d'un sol establiment, que representen el 42% de la mostra de l'enquesta.

Regulació de la "competència deslleial"

El president de Comertia, Joan Carles Calbet, ha aprofitat per demanar un major control de la venda a través d’Internet, que considera que té “una desregulació total i absoluta”. Calbet també ha denunciat la “competència deslleial” de nous formats comercials, com ara el ‘Top Manta’, l’economia col·laborativa o les empreses multinacionals. “Les grans empreses tenen avantatges competitius i generen una inflació en els lloguers de les zones ‘premium’ fent impossible que les empreses locals ens hi puguem ubicar”, ha reblat.

En aquest sentit, la directora general de Comerç i del Consorci de Comerç, Muntsa Vilalta, ha afirmat que “la llei que està en marxa insta a aquest debat”. La directora també ha anunciat una línia d’ajuts de 7,5 milions d'euros a la competitivitat i la transformació digital del comerç, que es publicarà els propers dies a través del Programa d’Incentius al Comerç 2017.

Per últim, des de Comertia consideren que el sector del petit comerç “encara té un llarg camí en l’ús de les TIC”, especialment en la seva implantació dins els establiments. Els principals motius d’aquest retard són la manca de personal capacitat i el cost de desenvolupament. Altres recomanacions que fa són apostar pel Big Data, que “només figura en els plans immediats d’un 12,32% de les empreses” i millorar els dissenys de les pàgines web o crear aplicacions mòbils.