20 de setembre de 2016
20.09.2016

La justícia de la UE exigeix que s'iguali la indemnització dels temporals i els fixos

El Tribunal de Justícia considera discriminatori que els contractes fixos siguin indemnitzats amb una quantia superior

20.09.2016 | 10:31

El Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) ha sentenciat que Espanya no pot discriminar en les indemnitzacions per acomiadament a treballadors fixos i temporals, de manera que les dues categories d'assalariats han de rebre una compensació econòmica de 20 dies per any treballat .

La sentència exigeix ??als tribunals espanyols que reconeguin a tots dos tipus d'empleats per igual, mentre que la norma vigent a Espanya fins ara estipula que els treballadors temporals han de ser indemnitzats amb entre 8 i 12 dies de sou per any de servei, o gens en el cas que siguin interins.

"El sol fet que aquest treballador hagi prestat els seus serveis en virtut d'un contracte d'interinitat no pot constituir una raó objectiva que permeti justificar la negativa a que aquest treballador tingui dret a l'esmentada indemnització", sosté la decisió de la cort europea.

La sentència, que no admet apel·lació, dóna la raó a una treballadora del Ministeri de Defensa, Ana de Diego Porras, i conclou que la interpretació jurídica de les indemnitzacions als interins és aplicable també als temporals.

"Pel que fa a les condicions de treball, no podrà tractar als treballadors amb un contracte de durada determinada d'una manera menys favorable que als treballadors fixos comparables pel sol fet de tenir un contracte de durada determinada, llevat que es justifiqui un tracte diferent per raons objectives ", diu la sentència, amb data del 14 de setembre.

Els magistrats europeus consideren que la legislació espanyola s'oposa a la clàusula 4 de l'Acord marc sobre el treball de durada determinada, que figura a l'annex d'una Directiva de 1999 sobre el treball de durada determinada.

Això és així perquè, assenyalen, denega qualsevol indemnització per finalització de contracte al treballador amb contracte d'interinitat, mentre que permet la concessió de tal indemnització, en particular, als treballadors fixos comparables.

El sol fet que aquest treballador hagi prestat els seus serveis en virtut d'un contracte d'interinitat no pot constituir una raó objectiva que permeti justificar la negativa a que aquest treballador tingui dret a l'esmentada indemnització, diu la sentència.

Compartir a Twitter
Compartir a Facebook

Més informació