15 de setembre de 2016
15.09.2016
40 Años
40 Años

L'economia catalana creix un 3,4% durant el segon trimestre de 2016

Acumula cinc trimestres consecutius amb creixements superiors al 3%

15.09.2016 | 13:55

L´economia catalana va créixer un 3,4% interanual durant el segon trimestre del 2016, una xifra dues dècimes inferior al trimestre interior (3,6%) però per sobre la mitjana espanyola, que va ser del 3,2%, i quasi el doble de la mitjana europea (1,8%), segons l´Institut d´Estadística de Catalunya (Idescat). D´aquesta manera, el producte interior brut de Catalunya encadena cinc trimestres seguits per sobre el 3%. Segons l´Idescat, el conjunt de l´economia catalana ha crescut per l´evolució positiva de la demanda interna, que es va incrementar un 3,2% interanual, i per, en menor mesura, la contribució del saldo exterior, amb un 0,5%. Pel que fa la variació intertrimestral, el PIB català va repuntar lleugerament respecte el primer trimestre i se situa igual que la mitjana espanyola (0,8%).

D´aquesta manera, el PIB encadena tretze trimestres consecutius de creixements. Quant a l´agregat de la UE-28, l´increment trimestral registrat ha estat del 0,4% en el mateix període.

Pel que fa la demanda, la demanda interna continua creixement a un ritme notable (3,1%), si bé lleugerament inferior al del trimestre anterior (3,4%). L´evolució seguida per la demanda obeeix a l´augment experimentat pel consum de les llars (3,7%), tot i que aquesta variable mostra senyals de moderació, i al repunt de la formació bruta de capital en béns d´equipament (4,1%). També redueixen el ritme de creixement el consum de les administracions públiques (1,9%) i la formació bruta de capital en construcció (0,8%).

D´altra banda, els intercanvis amb l´estranger van créixer un 0,5% interanual, una xifra que es trona a situar en valors positius registrats fa un any, gràcies al bon comportament de els exportacions de béns i serveis (6,4%), que compensa el creixement de les importacions en el mateix període (4,8%).

Segons l´Idescat, la dada del consum dels estrangers en el territori ha repuntat sis dècimes respecte de la del trimestre anterior i ha registrat un creixement del 2,5% respecte fa un any. El bon comportament del sector turístic n´és el principal determinant.

L´anàlisi des de l´òptica de l´oferta constata el notable dinamisme de la indústria, que tanca el segon trimestre amb un increment del 3,6% interanual, la dada més elevada des de finals del 2010. Entre les branques industrials més dinàmiques durant aquest període, hi ha les de fabricació de begudes, les de fabricació de maquinària i equipaments, les de fabricació de productes farmacèutics i les de fabricació de productes de fusta i suro.

Per la seva banda, els serveis i la construcció també contribueixen en bona mesura al creixement econòmic i, malgrat que moderen el ritme de creixement, tanquen el segon trimestre de l´any amb un increment del 3,4% interanual en tots dos sectors. Entre les branques de serveis més dinàmiques hi ha les de caire comercial, principalment les de venda i reparació de vehicles, les activitats professionals, científiques i tècniques, i els serveis administratius i auxiliars.

Finalment, l´agricultura ha registrat una taxa de creixement positiva en el segon trimestre de l´any, de l´1,4%.

Compartir a Twitter
Compartir a Facebook