29 de gener de 2016
29.01.2016
Balanços anuals

CaixaBank guanya 814 milions d'euros i Banc Sabadell, 708 el 2015

La morositat del grup financer presidit per Josep Oliu cau 5 punts percentuals en un any i se situa en 7,79%

29.01.2016 | 12:11
Edificis corporatius de CaixaBank

CaixaBank va guanyar 814 milions d´euros en l´exercici del 2015, cosa que suposa un increment del 31,4% en relació amb el 2014. L´entitat presidida per Isidre Fainé explica que s´arriba aquest resultat gràcies a un bon comportament del marge brut del negoci bancari que s´ha situat en 7.726 milions d´euros, l´11,3% més, la contenció de les despeses recurrents, que cauen l´1,2%, i per les menors dotacions per insolvències que han estat de 1.593 milions, amb una reducció rellevant del 23,6%. Tot i això, l´aportació agregada de dotacions i sanejaments encara absorbeix 2.516 milions. La ràtio de morositat ha caigut vuit dècimes en un any i s´ha situat en el 7,9%, inclosa la cartera de crèdits de Barclays.

La incorporació dels comptes de Barclays ha ´´reforçat´´ els resultats de CaixaBank que ha vist com el seu marge d´interessos augmentava el 4,8%, les comissions ho feien en un 10,3%, la activitat d´inversió creditícia s´incrementava un 4,7% i el recursos de clients en un 9,1%.

La cartera de crèdits s´ha situat en 206.437 milions d´euros, amb aquest increment del 4,7% del saldo viu que ha suposat la incorporació de Barclays. La cartera també s´ha vist beneficiada per la producció de noves operacions de crèdit que han crescut un 27%, especialment els préstecs hipotecaris que ho han fet en un 57%, el de consum, un +48% i el destinat a empreses, un 23% més.

Els recursos totals de clients han sumat 296.599 milions d´euros, amb un increment del 9,1% per Barclays i del 3,2% sense aquesta entitat. Aquesta cartera ha estat condicionada per la desviació dels dipòsits a productes fora de balanç com les participacions en la cartera de fons d´inversió que ha augmentat el seu patrimoni en un 22% fins arribar als 39.244 milions d´euros.

L´evolució dels ingressos i les despeses han situat el marge brut en 7.726 milions d´euros, amb un increment de l´11,3%. El marge d´explotació, sense despeses extraordinàries, ha augmentat un 15,7% fins arribar als 3.663 milions.

L´activitat ordinària del negoci bancari, la suma dels marges d´interessos més les comissions, ha crescut un 6,5% i s´ha situat en 6.366 milions d´euros.

La partida de despeses cau l´1,2% si la comparació es fa en un perímetre homogeni. Si s´incorpora Barclays les despeses d´explotació augmenten un 7,7% fins als 4.063 milions.

Les pèrdues per deteriorament d´actius financers i altres absorbeixen encara 2.516 milions d´euros, tot i que amb una lleugera davallada en relació amb l´aportació que es va fer el 2014. En aquest agregat s´han reduït un 23,6% les dotacions per insolvències i han augmentat les altres dotacions.

La ràtio de morositat ´´accelera´´ la seva tendència a la baixa i se situa en el 7,9%, vuit dècimes menys que fa un any, tot i la incorporació de Barclays. La cartera de saldos dubtosos ha baixat fins els 17.100 milions d´euros, amb una reducció de 5.242 milions d´euro en termes equiparables.

El final de l´exercici ha estat marcat per la reducció del pes de les participades en els comptes de CaixaBank, cosa que ha permès complir amb un any d´antelació l´objectiu del Pla Estratègic de l´entitat de reduir en un terç el pes de consum de capital que suposa la cartera de participades i passar d´un 16% que hi havia el 2014 a un 10% aquest 2015. Amb aquesta operació, el pes del consum de capital s´ha reduït a l´entorn del 8%.

Al final de l´exercici, CaixaBank ha registrat una ràtio de solvència de l´11,6% en termes de Common Equity Tier 1 ´fully loaded´, que se situa en el 12,7% en termes de CET1.

Banc Sabadell també presenta resultats

Banc Sabadell ha tancat l´exercici del 2015 amb un benefici net atribuït de 708,4 milions d´euros, el 90,6% més que fa un any. L´entitat arriba aquests resultats gràcies al bon comportament de tots els seus marges i a la integració des del juny del 2015 dels comptes del banc britànic TSB Banking Group que ha aportat 122 milions d´euros. Sense TSB, el benefici del banc presidit per Josep Oliu hagués estat de 586,4 milions, amb un increment del 57,8%. La internacionalització del grup bancari ja és un fet consolidat amb un 32% dels crèdits de la cartera de préstecs a l´estranger quan l´any passat se situava en l´entorn del 6%. La morositat ha caigut fins el 7,79%, cinc punts menys que el 12,7% del 2014.

El grup financer presidit per Josep Oliu destaca la ´´fortalesa´´ de tots els seus marges. Així, el marge d´interessos, que mesura l´activitat ordinària del banc de captar dipòsits i concedir crèdits, s´ha situat en 3.202,8 milions, amb una millora del 41,7% en relació amb el mateix exercici del 2014. Sense tenir en compte els comptes del britànic TSB el marge d´interessos s´hagués incrementat en un 17,9%.

La línia del marge brut s´ha situat en 5.478,4 milions d´euros amb una millora del 14,1% i el marge abans de dotacions ha registrat un resultat de 2.863 milions, el 4,1% més, sense TSB amb un increment de l´1,3% i del 0,5%, respectivament.

El resultat final de Banc Sabadell també s´ha vist beneficiat per la reducció de les provisions per deteriorament d´actius que aquest 2015 ha absorbit 2.333,2 milions d´euros, el 6,7% menys que les provisions destinades el 2014. Amb aquesta disminució s´apunta una tendència a la baixa d´aquesta partida que es podria mantenir els pròxims trimestres d´una manera sostinguda.

Els comptes d´aquest 2015 han estat molt condicionats per la integració comptable des del mes de juny del banc britànic TSB, que per sí sol ha aportat 122 milions d´euros en el benefici net atribuït al grup.

Però si la integració del banc britànic ha tingut un fort impacte en els beneficis, també ho ha tingut en el grau d´internacionalització de l´entitat presidida per Josep Oliu. Així, aquest 2015 el 32% dels crèdits que formen part de la inversió creditícia del banc ja procedeixen de l´estranger, quan aquest percentatge va ser de l´entorn del 6% en l´exercici del 2014.

La internacionalització s´ha consolidat amb l´adquisició del TSB, l´obertura de l´activitat bancària a Mèxic i la presència a Colòmbia i Perú.

En el compte d´explotació destaca el comportament dels resultats de les operacions financeres (ROF) que aporten 1.208,2 milions d´euros, un descens del 31,5% atès que l´exercici del 2015 no és comprable amb el 2014 perquè en aquell any es van comptabilitzar uns ingressos de 1.860,7 milions per la venda d´actius financers disponibles per a la venda.

En la partida d´ingressos que forma part de la línia del marge d´interessos destaquen les comissions amb un ingrés de 1.003 milions, un increment del 16,5% en relació amb el 2014. Sense el TSB aquest increment en concepte de comissions hagués estat de 924,5 milions, amb un creixement interanual del 7,4%.

Una gran part d´aquests ingressos per comissions procedeixen del creixement dels fons d´inversió que el 31 de desembre del 2015 es va tancar amb 21.427,3 milions d´euros, un 36,4% més que fa un any.

Els recursos del clients s´han situat en 131.489,2 milions d´euros, 96.227 milions sense TSB, amb un increment del 39,2% en l´agregat i de l´1,9% sense TSB.

La cartera de préstecs ha tancat l´exercici amb 140.226,4 milions d´euros. L´entitat destaca que aquesta cartera, sense tenir en compte TSB, ni l´adquisició temporal d´actius ni el saldo d´actius dubtosos, s´ha incrementat en un 2,1% fins situar-se en 104.380,9 milions d´euros.

En l´activitat creditícia destaca la concessió d´hipoteques de nova producció que en l´any 2015 s´han incrementat un 39% en volum i un 24,6% en operacions signades.

Banc Sabadell ha tancat l´any amb un nivell de solvència en termes CET1 ´Fully loadeb´ de l´11,4%, per sobre de les exigències legals del 9,25%

La morositat manté la seva tendència a la baixa amb una forta reducció del saldo de dubtosos. La ràtio de morositat ha tancat el 2015 amb el 7,79%, cinc punts per sota del 12,74% que va tancar el 2014. La cartera de morositat s´ha reduït en termes absoluts en 3.565,7 milions d´euros i en el tancament de l´any la cartera de dubtosos es va situar en 12.344,2 milions d´euros i els actius problemàtics van sumar 21.578,6 milions d´euros.

En el transcurs del 2015, Banc Sabadell ha venut un total de 10.949 unitats immobiliàries amb un descompte del 44% en relació amb el valor brut, cosa que suposa una rebaixa per sota de la mitjana de descompte del 51% que es va registrar el 2014.

Per aquest primer trimestre, Banc Sabadell preveu vendre un total de 4.500 unitats residencials per un valor de 550 milions d´euros.

El procés d´integració de la plataforma tecnològica de Banc Sabadell en TSB segueix avançant en el calendari previst, segons l´entitat.

Compartir a Twitter
Compartir a Facebook