07 de gener de 2016
07.01.2016
Més poder adquisitiu

Un ajust de l'IRPF provocarà un lleuger increment de les nòmines des d'aquest mes

L'impost es rebaixarà entre un 2% i un 3%, tot i que les rendes més altes potser hauran de tornar els diners el 2017

07.01.2016 | 08:05

Els contribuents de l'IRPF amb rendes del treball notaran a partir d'aquest mes de gener una reducció en les retencions que es mourà entre el 2% i el 3% i que produirà un lleuger augment de les nòmines. Es tracta d'un ajustament associat a l'última reforma tributària del Govern i que per als beneficiaris pot tenir un efecte només temporal, ja que potser hauran de tornar aquests diners l'any 2017, quan facin la declaració de la renda de 2016.

El Registre d'Economistes i Assessors Fiscals (Reaf), presidit per Jesús Sanmartín, ha elaborat una simulació sobre l'impacte dels canvis en les retencions a partir d'aquest mes de gener. D'aquests càlculs, que en part es reprodueixen al gràfic adjunt, es poden treure conclusions com les que es resumeixen en els següents punts.

Solter i sense fills. Un contribuent solter i sense fills que cobri un salari de 25.000 euros bruts (uns 1.400 nets al mes) tindrà un augment en la nòmina de 5,64 euros per una reducció del 2,19% en les retencions d'Hisenda. Segons els diferents trams de renda analitzats pel Reaf, l'estalvi oscil·larà entre 71 cèntims per a un treballador que cobra 830 euros nets al mes i gairebé 700 euros per un alt directiu amb rendiments propers a 40.000 euros mensuals. En el cas gironí, el salari mitjà a la demarcació és de 17.627 euros.

Matrimoni amb dos fills. En el cas d'una parella amb dos fills (un dels quals menor de tres anys) en què només treballi un dels cònjuges, la rebaixa de retencions per uns ingressos bruts anuals de 25.000 euros serà de 59,5 euros. El reflex en el salari net mensual serà un augment de 4,25 euros. Per als nivells més baixos de renda no hi ha estalvi perquè els que, per exemple, guanyen 13.000 o 14.000 euros bruts anuals ja estan exempts de tributar si estan en aquestes circumstàncies familiars.

L'ajustament en les retencions que han de practicar les empreses i ingressar a l'Agència Tributària està relacionat amb els canvis fiscals que van començar el 2015. Al gener, va entrar en vigor una nova tarifa de l'IRPF que va rebaixar la tributació. Al mes de juliol, el Govern va decidir avançar l'aplicació d'un altre canvi inicialment programat per a l'any 2016. Aquesta última rebaixa es va concentrar en el tram estatal de la tarifa. Segons el Reaf, el que fa ara Hisenda, a efectes del càlcul de les retencions de 2016, és actuar sobre el tram autonòmic, igualant l'estatal, on els tipus impositius oscil·len entre el 9,5% per la porció de renda més baixa i el 22,5% per la més alta. És a dir, l'escala de gravamen queda compresa, per al càlcul de retencions, entre un tipus del 19% (suma de l'estatal i l'autonòmic teòric) que es paga pels 12.450 primers euros de la base liquidable i el 45% que tributa pels rendiments de més de 60.000 euros.Aquesta escala serveix per calcular les retencions, els diners que els contribuents anticipen a Hisenda i que cada mes es descompten de les nòmines dels assalariats, però no és l'escala real segons la qual tributaran. Aquesta última varia en funció de cada autonomia i s'utilitza de manera efectiva en fer la declaració de la renda. Es pot donar el cas que un contribuent beneficiat durant l'any 2016 per un estalvi en la retenció hagi de tornar els diners quan passi comptes amb Hisenda en la declaració. el 2017.

Compartir a Twitter
Compartir a Facebook