La Secretaria d'Universitats i Recerca destinarà 132 MEUR del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) en l'àmbit de la recerca en el període 2014-2020, un 55% més que en el període anterior, el 2007-2013. Per aquest nou període, s'han adjudicat aquests 132 MEUR a infraestructures de recerca i desenvolupament dels 808 MEUR de què disposarà la Generalitat provinents del programa. A més, aquest nou programa inclou més diners dels Fons Social Europeu (FSE) i nous instruments de suport a l'R+D+I. Els recursos es destinaran a programes de recerca com el reforç de les capacitats tecnològiques de les infraestructures de recerca, les tecnologies emergents o la indústria del coneixement.

Els 132 milions destinats a recerca es desglossaran en 10 milions per a activitats emergents, 16 milions per a altres projectes col·laboratius, 12 milions per a la indústria del Coneixement, 24 milions per a altres instruments de transferència tecnològica i 70 milions per al reforç de les capacitats tecnològiques de les infraestructures de recerca i innovació.

FEDER és el principal mecanisme dels tres que utilitza la Unió Europea per vehicular la seva política regional, juntament amb el Fons Social Europeu i el Fons de Cohesió. Els fons FEDER tenen un triple objectiu: l'impuls a regions menys desenvolupades, la competitivitat regional i l'ocupació, i la cooperació territorial i transfronterera.

El fons europeu complementa la inversió pública dels territoris cofinançant aquelles inversions que s'adeqüin als objectius comunitaris i ajudin a assolir-los. El percentatge de cofinançament varia segons l'objectiu i la regió o l'estat membre. Catalunya rep un cofinançament del 50% perquè, com diu el secretari d'Universitats i Recerca, Antoni Castellà, és una "regió tractor" i "està en una situació immillorable, té un bon sistema de recerca i una suficient base industrial que pugui col·laborar conjuntament".

Balanç 2007-2013

En el període 2007-1013 la Comissió Europea va aprovar una contribució dels FEDER per a Catalunya de 679 milions d'euros, dels quals 85 milions van anar destinats a actuacions de recerca i desenvolupament.

Per la seva part, el secretari d'Universitats i Recerca, Antoni Castellà, ha explicat que alguns indicadors sobre els fons FEDER de recerca 2007-2013, en l'àmbit d'infraestructures són "la creació de 1.370 llocs de treball i 32 institucions beneficiades i en l'àmbit de transferència de coneixements 16 institucions beneficiades i 188 llocs de treballs".

Els casos d'èxit 2007-2013 en transferència de coneixement han sigut un equip per a l'assaig de fluència d'elements de formigó armat en la Universitat de Girona (UDG) i el disseny d'un compost terapèutic contra el glioblastoma, un tumor molt agressiu. Respecte a les infraestructures, s'ha creat un centre d'R+D+I en química sostenible al campus de la Universitat Rovira i Virgili (URV); una infraestructura d'equipament científic de serveis comuns en nanotecnologia en l'Institut Català de Nanociència i Nanotecnologia (ICN2); i l'edifici de biomedicina en la Universitat de Lleida (UDL).