El Consell Comarcal de l'Alt Empordà obre la convocatòria de subvencions culturals de l’any 2021. El període de presentació dels projectes ja està obert i finalitzarà el dia 1 de desembre, tota la documentació s'ha de presentar per mitjans electrònics. Enguany les bases presenten lleugers canvis per afavorir la diversitat dels projectes subvencionats.

Les subvencions van destinades a projectes culturals innovadors, que es desenvolupin i tinguin un abast i projecció comarcal. Aquestes ajudes es convoquen amb la voluntat de fomentar la cultura en els àmbits del patrimoni cultural material i immaterial. Es poden presentar a la convocatòria persones físiques o jurídiques així com entitats sense ànim de lucre o associacions. Les bases estableixen que l’import de la subvenció no podrà superar el 50% del cost total del projecte o activitat subvencionada, un cop estiguin justificats els costos.

Aquesta tercera convocatòria continua amb la dotació de 30.000 euros, que beneficiaran propostes que s’hagin realitzat abans d’acabar l’any. El conseller comarcal delegat de l’Àrea de Cultura, Josep Maria Bernils, explica que «per tercer any consecutiu tirem endavant amb aquesta convocatòria que vol ser una ajuda en el foment de les activitats culturals a la comarca. Apostem per la diversificació i, en aquest sentit, les bases no permeten la presentació reiterada d’activitats ja subvencionades. Com a Consell Comarcal no disposem ni de fons econòmics ni de competències per oferir i mantenir unes subvencions regulars com poden fer els ajuntaments, però sí que a partir dels romanent de tresoreria de l’exercici anterior en destinem una part a fomentar la cultura a casa nostra intentant arribar a entitats, col·lectius i persones diferents en cada convocatòria».

Característiques de la convocatòria

Les bases fixen uns criteris clars a l'hora de baremar els ajuts, com l'interès general del projecte, el contingut i la concordança amb els objectius de la convocatòria, l'abast i impacte del projecte, l'adequació i metodologia del treball previ i la dificultat i viabilitat del projecte. Conscients de les dificultats que tenen els municipis més petits per convocar subvencions d'aquest tipus, un dels criteris té en compte la població d'on rau el projecte presentat. Les programacions anuals de les entitats i associacions no seran objecte d'aquesta subvenció, ja que el consell comarcal vol premiar aquells projectes innovadors.

Contemplen uns camps d'aplicació com són: La creativitat artística, literària i musical d'autors i creadors empordanesos (nascuts o residents a la comarca); la creativitat en noves tecnologies relacionades amb aspectes culturals; la creativitat en la divulgació científica o tecnològica amb personatges efemèrides o fets històrics; la creació o edició de treballs, estudis o publicacions (editorials, audiovisuals o digitals) divulgatives d'aspectes culturals, històrics, folklòrics o patrimonials; i l'organització de cicles o conferències, congressos o seminaris relacionats amb aspectes culturals, històrics, folklòrics o patrimonials.

La sol·licitud s’haurà de presentar mitjançant instància genèrica, ha d’anar acompanyada dels següents documents: Memòria de l’activitat per a la qual se sol·licita la subvenció, pressupost de despeses, documentació justificativa per a la valoració dels criteris establerts i la fitxa d’alta de creditor.

El següent web recull les bases i la convocatòria, així com la documentació complementària: www.altemporda.org/portal/cultura-i-ensenyament/cultura/lassociacionisme-cultural