El que havien de ser unes obres de manteniment al sostre del Teatre El Jardí de Figueres han acabat amb polèmica. Els operaris de l’empresa responsable dels treballs, no especialitzada en restauració, han pintat les dues emblemàtiques cúpules, deixant a sota el trencadís original, i, a més, tots els pinacles de la façana –setze– s’han enrunat en treure’ls del seu espai original cosa que ha fet que siguin irrecuperables. L’acció, que els Serveis Tècnics de l’Ajuntament han defensat com «urgent i necessària» per evitar mals majors ja que hi havia perill que caiguessin i forats «per on es podia passar una mà», entra en contradicció amb el fet que l’immoble del 1914 de l’arquitecte Llorenç Ros i Costa és un edifici públic protegit com a Bé Cultural d’Interès Local (BCIL) i qualsevol intervenció ha de seguir una estricta normativa de preservació.

Els treballs, que es troben a la primera fase, consistien en la impermeabilització de tota la coberta i l’estanquitat d’alguns elements que es movien, incloses les cúpules, unes obres que havien quedat pendents el 1991 i que buscaven evitar les filtracions d’aigua que pateix l’edifici. «Feia una dècada que es reclamaven i ara donen la tranquil·litat que es podrà fer la temporada de teatre amb seguretat», explica el regidor de Cultura, Alfons Martínez. Cal dir que una part del sostre, on es troben les terrasses, encara és l’original, fet amb canya i guix i que l’altra va haver de ser restituïda el 2017 després d’un esfondrament.

Les crítiques s’han generat amb els resultats del tractament aplicat al trencadís de les dues cúpules –una capa de pintura– fet que, segons un restaurador especialitzat en aquest tipus de materials consultat, «és un desastre», ja que ha ocasionat la pèrdua de «l’efecte arquitectònic d’origen». Segons aquest expert hi ha altres maneres de resoldre les filtracions «tot depenent de la construcció» i respecte al trencadís «es pot reproduir amb una pintura similar aconseguint l’efecte cromàtic». De fet, hi ha exemples recents a edificis particulars de la ciutat amb trencadís original que s’han recuperat amb èxit. Segons el consistori, la realitat és que bona part del trencadís de les cúpules del Teatre havia desaparegut i que els treballs actuals «no eren una restauració» sinó que aquesta «s’abordarà l’any vinent», en una segona fase «amb una infraestructura molt més complex que no la d’ara» i durant la qual «es refarà el trencadís».

Respecte als pinacles, que s’hagin enrunat només s’explica, en el pitjor dels casos, que fossin de pedra artificial, amb ànima de ferro, afectats per les filtracions d'aigua i estiguessin força trencats, segons els especialistes. El positiu és que tots seran substituïts per rèpliques que es faran a la Bisbal a partir del motlle d’un dels originals salvats. La segona fase dels treballs es duran a terme l’any vinent i aquí és on es preveu que, ara sí, intervingui una empresa de restauració especialitzada.