Per donar continuïtat a les campanyes de restauració i conservació preventiva, s'han restaurat dos documents antics que formen part de fons històrics diferents i que foren cedits per particulars a l'Ajuntament de Castelló d'Empúries amb destí a l'Arxiu municipal. En primer lloc, s'ha procedit a la restauració d'un pergamí datat el 8 de novembre de 1563 que amida 50 x 62 cm. El document, que és un contracte privat de compravenda de terres, es trobava en un estat ruïnós, fragmentat en dues peces per causa d'un gran estrip. Extremadament ressec, els treballs de recuperació del document han consistit en la rehidratació, la neteja i la reintegració del suport en aquelles parts en que havia quedat més malmès.

En segon lloc, s'ha efectuat la restauració completa d'un llibre de comptes titulat: Segon llibre de comptas i salaris elaborat pel notari Manuel Margarit i Joals que exercia a l'escrivania d'en Bofill de la notaria de Castelló d'Empúries (1782, juliol, 25 - 1827, agost, 31). El volum consta de 461 folis i enquadernació de cartró folrada de pergamí, conté un índex amb el nom de les persones contractants ordenades alfabèticament, el tipus de contracte realitzat i el número de la pàgina on es troba.

Els treballs de restauració han consistit en la desinfecció preventiva del volum i en la neteja exhaustiva de la brutícia adherida al paper, de les taques i de les aurèoles d'humitat, així com la reintegració amb polpa de paper de les pèrdues de suport (paper) per acció de microorganismes i reparació de les galeries provocades per insectes. S'ha elaborat una nova enquadernació de cartera amb tapes de pergamí, ànima de cartró i reforços de pell al llom.

Tant pel pergamí com pel llibre s'han elaborat sistemes de protecció individual fets a mida amb material de conservació que, juntament amb les condicions ambientals dels dipòsits, contribuiran a garantir l'estabilitat dels dos documents.

En aquesta ocasió, el taller encarregat dels treballs ha estat "Grafia: conservació i restauració" d'Alcarràs (Lleida), empresa especialitzada en el sector de la conservació restauració del document gràfic, liderat per la restauradora Núria Vila Lafita.