El Museu d'Història Medieval de la Cúria-Presó, s. XIV de Castelló d'Empúries ha rebut recentment la donació particular d'un conjunt de 22 peces i objectes de diferents èpoques històriques i de gran valor cultural, històric i patrimonial, que passen a formar part del fons històric i arqueològic del museu.

El Museu d'Història Medieval, del Departament de Patrimoni Històric i Museus de l'Ajuntament de Castelló d'Empúries, ha rebut la donació dels objectes del Sr. Martín Guirado, un col·leccionista particular castelloní que ha manifestat el seu desig que aquestes peces formin part del patrimoni històric i cultural del municipi i que es conservin i s'exposin al museu. El conjunt d'objectes i béns mobles està format per 12 monedes d'època moderna i contemporània (dels anys 1651 a 1870); 8 bales de mosquet d'època moderna (segles XVII i XVIII); una daga del segle XVIII; i un recanvi de munició de pistola d'època contemporània (del segle XIX).

Pel què fa a les monedes que han estat donades al museu, es tracta d'un conjunt numismàtic molt interessant i de gran valor cultural. Són monedes de diferents èpoques, la major part de coure; la més antiga data de 1651 i la més moderna de l'any 1870, i són de diferents valors, d'ús corrent a l'època corresponent. Hi ha set monedes de força valor del segle XVII anomenades ardit, sisè o ressegell de maravedís (de 1651 i d'altres anys); una moneda de 1808 (de l'època de la Guerra del Francès); una moneda de 1820 amb l'escut de la Generalitat de Catalunya (del període del regnat d'Isabel II); dues monedes de 1846; i també una moneda de 1870. Les monedes passaran a formar part i complementar el fons numismàtic del Museu.

Les vuit bales de plom donades corresponen a la munició de mosquet, una arma de foc portàtil llarga dels soldats d'infanteria utilitzada entre el segle XVI i el segle XVII. Evolució de l'arcabús, era una arma tan llarga i pesant (el seu canó feia fins a metre i mig) que per a disparar calia recolzar-lo en una forca; el sistema de foc consistia a aplicar-hi una metxa i utilitzava bales de plom o de ferro. Els objectes es conservaran al Museu i alguns passaran a formar part de la col·lecció permanent.

El Museu d'Història Medieval de la Cúria-Presó, s. XIV prossegueix amb la seva missió de conservar, protegir, recuperar i difondre el patrimoni arqueològic, històric i cultural de Castelló d'Empúries; alhora agraeix les donacions de peces i fa una crida a tothom qui vulgui cedir o donar objectes i peces perquè puguin formar part del patrimoni històric i cultural del municipi.