L'Ajuntament de Besalú el 9 de maig va fer un ple extraordinari en el qual va ratificar l'acord fet en Junta de Govern Local i aprovar, amb caràcter de protocol d'intencions, el conveni regulador d'una subvenció per a la Fundació Cultural Circus Arts Foundation per a la realització del Museu Internacional del Circ. L'acord està condicionat a l'aprovació d'una modificació de crèdit i a l'obtenció de subvencions d'altres entitats públiques.

En l'acord l'Ajuntament de Besalú es compromet a subvencionar la fundació amb 10.000 euros per al 2019, 20.000 per al 2020, 30.000, per al 2021 i 40.000 euros per al 2022. L'ajut és compatible amb l'obtenció d'altres subvencions, ajudes, ingressos o recursos per a la mateixa finalitat, procedents de qualsevol administració pública o d'origen privat.

La subvenció té caràcter singular i està destinada exclusivament a l'execució de despeses ordinàries de rehabilitació del monestir de Sant Pere (dependències monacals i cal Coro) i al desplegament del Museu del Circ.

A més de la subvenció, l'Ajuntament posarà a disposició de la fundació, sense cap càrrec econòmic, equipaments com el teatre cal Tronc, el Poliesportiu, la sala d'exposicions de l'Hospital de Sant Julià i altres equipaments per realitzar activitats escèniques, acadèmiques o expositives. També deixarà posar banderoles publicitàries de manera gratuïta en llocs permesos sense cobrar taxes.

Per la seva part, la Fundació es va comprometre a complir totes les obligacions de transparència i accés a la informació pública, lliurar 150 entrades per tal que siguin distribuïdes entre col·lectius desfavorits o en risc d'exclusió. A més, la Fundació es compromet a establir accions amb altres entitats locals encaminades a la difusió de les arts del circ. En aquest sentit, haurà de constituir a càrrec seu dos fons bibliogràfics sobre circ a la Biblioteca municipal i a la de l'Institut Escola. A més, oferirà col·laboracions de recerca de l'acrobàcia medieval a l'associació Amics de Besalú, i programarà campanyes fotogràfiques dels seus espectacles a l'associació Besalux.

Rehabilitar el monestir

L'acta explica que la fundació Circus Arts Foundation custodia un dels fons patrimonials sobre el llegat circense més rics d'Europa. La col·lecció abasta des dels malabristes i acròbates de les places públiques de l'edat mitjana fins al circ actual. La intenció és que el fons sigui el centre d'un nou equipament cultural de referència internacional. Ha de tenir centre de recerca, biblioteca, arxius, sales d'exposicions permanents i temporals i espais per a actes i espectacles.

L'espai on es preveu el desplegament del projecte sorgeix de la reunificació dels dos immobles que havien constituït les dependències del monjos de l'antic convent de Sant Pere. Es tracta de la casa coneguda com a cal Coro -fins fa poc seu d'un museu de miniatures- i l'edifici dels Claustres, tancat des de l'any 1992 i amb importants problemes estructurals que comprometen el seu futur si no es realitza una intervenció ràpoda.

Segons va avançar l'alcalde de Besalú, Lluís Guinó, quan fa uns dies, el compromís per acollir el museu va sortir a la llum pública, la previsió és que el projecte necessiti d'ajuts de totes les administracions.

L'avantatge és que es tracta d'una proposta única a Europa i un concepte de circ com a atracció turística. Als Estats Units existeixen dos museus del circ. Amdós estan lligats als germans Ringling. Van començar amb un petit circ i van acabar amb el circ que disposa d'un tren només per a ell. El projecte de Matabosch també és una innovació, en la qual el circ no es mou d'un lloc a l'altre perquè la gent ja es mou, fa turisme.