27 de maig de 2020
27.05.2020
L'Empordà

757.000 catalans llegeixen diàriament premsa comarcal

Mitjans com el Setmanari de l'Alt Empordà, continuen sent líders, al seu territori, en lectors i fidelitat

27.05.2020 | 19:17
La premsa comarcal té bona salut.

L'Associació Catalana de la Premsa Comarcal  (ACPC) ha presentat per segon any consecutiu l'Estudi d'Audiència de la Premsa Comarcal referent a l'any 2019 que ha dut a terme l'empresa Audimèdia; i el qual desvetlla la bona salut dels mitjans comarcals, com és el cas del Setmanari de l'Alt Empordà, que continuen sent líders, al seu territori, en lectors i fidelitat.

L'estudi estava previst que es presentés a finals de març a Barcelona però l'aturada de l'activitat a causa de la Covid-19 va fer que es desestimés aquesta opció, de manera que enguany es fa difusió a través d'un comunicat.

L'estudi té la novetat de ser l'únic treball d'investigació d'audiència que proporciona dades tant de les capçaleres en format paper com  en format digital que conformen aquest sector.

Dades Generals 

Pel que fa a les dades generals, la Premsa Comarcal té una audiència de 757.000 persones, el 65% de les quals la llegeix en el format paper, el 23,4% combina el format paper amb el format digital i un 11,6% llegeix exclusivament en format digital.

Específicament en paper: Si ens fixem només en els lectors en format paper, arriben a 543.000 individus arreu de Catalunya. 435.000 ho són de les publicacions diàries, bisetmanals i setmanals; i 108.000 de les publicacions mensuals i altres periodicitats. El temps mitjà de lectura és de 39 minuts; dels quals el 42% dels lectors ho fa a casa, el 35% en el bar, l'11% en el treball i el 12% a altres llocs. I una dada especialment rellevant és que el 35% d'aquests lectors es declaren subscriptors de les publicacions de la premsa comarcal.
 
Específicament en digital: El format digital de la Premsa Comarcal és llegit per 215.000 persones, que li dediquen un total 21 minuts de lectura diària. El 50% d'aquests lectors accedeixen a través d'un Smartphone, el 39% des d'un PC, el 10% a través d'una tauleta i un 1% des d'altres dispositius.

Pel que fa a les xarxes socials, la Premsa Comarcal continua treballant per tenir presència en aquest canal i en el global de publicacions augmenta en un 25% els seus seguidors respecte a l'any anterior en les tres principals plataformes; Facebook, Twitter i Instagram.
 
Per a la realització d'aquest estudi s'ha treballat de setembre a desembre de 2019 amb un univers de població resident en totes les comarques catalanes a excepció del Baix Llobregat, Barcelonès i Tarragonès, i amb edats que van dels 14 anys en endavant. Pel que fa a les publicacions, s'han analitzat 66, de periodicitat diària, bisetmanal, setmanal, quinzenal i mensual, tant en format paper com digital. A més, s'han realitzat 13.792 entrevistes telefòniques assistides per ordinador. En el treball de camp (realitzat per Infortècnica) s'han controlat les quotes de sexe per edat. L'Error mostral és del +/- 1,48% per el conjunt de la mostra.

Premsa Comarcal aglutina la pràctica totalitat d'empreses i entitats editores de premsa comarcal i local d'informació general existents a Catalunya, escrites en català. En total es tracta de 150 publicacions, entre  format paper i digital

L'estudi es realitza amb el suport del Departament de la Presidència de la Generalitat de Catalunya.

Compartir a Twitter
Compartir a Facebook