Roses congela els impostos, però apuja taxes per fer front a l'augment de costos

Destaca l'increment de costos de la recollida d'escobraries, que creix un 50%

L'alcalde, Josep Maria Martínez, sosté que la congelació de taxes i impostos als darrers anys ha comportat un desequilbri important

Sessió plenària en la qual es va aprovar la modificació de taxes.

Sessió plenària en la qual es va aprovar la modificació de taxes. / Ajuntament de Roses

Emporda.info

L’Ajuntament de Roses ha aprovat una modificació de les ordenances fiscals per a l’exercici 2024 en la sessió plenària d'aquest dilluns. Les principals novetats seran l’actualització de taxes amb l'objectiu d’aconseguir l'equilibri entre els ingressos municipals i l’augment generalitzat dels preus de serveis i subministraments experimentats en els darrers anys, mentre que la majoria d’impostos municipals, com IBI, IAE, Plusvàlua i Impost de construccions, es congelen i mantindran les mateixes tarifes que durant el 2023.

Així doncs, una de les taxes que apujarà serà la de recollida de residus domèstics i comercials. Concretament, creix un 50% per poder cobrir fins al 79,54% del cost del servei que s’ha incrementat en els darrers anys. També es vol fer front a l’actualització i millora del contracte amb l’empresa adjudicatària i l’adaptació a la legislació vigent.

Els serveis de grua i dipòsit de vehicles augmenten un 86% i un 66% per reduir la despesa municipal que comporten i actuar contra les conductes incíviques. La resta de taxes i serveis s’incrementen amb el 5,7% corresponent a l’IPC interanual. Es congelen els principals impostos com l’IB, Plusvàlua, IAE i Impost de construccions. L'alcalde, Josep Maria Martínez, sosté que la congelació dels darrers anys ha comportat un desequilibri important.

La regidora d’Hisenda, Joana Pérez, assenyala que «l’objectiu marcat és donar compliment a la llei d’una manera gradual, al mateix temps que incidir en l’optimització d’un servei que és bàsic per al municipi i la ciutadania, i que considerem que té un marge de millora en el qual pensem actuar amb la nova licitació del contracte». 

La nova legislació estableix que el 2025 el cost del servei s’ha de cobrir amb la taxa. Actualment, és un 60% el que es recapta i s’arribarà al 79,54% dels vuit milions d’euros que costarà. 

La modificació de les ordenances fiscals inclou també en la recollida de residus la inclusió de tarifes de la deixalleria per a empreses privades que dipositin runes i residus de la construcció, fustes, voluminosos i residus verds, amb l’objectiu de facilitar-ne l’ús als professionals i evitar-los un trasllat de residus a altres municipis o els abocaments inadequats quan es fan treballs de construcció o jardineria. 

Puges amb l'IPC

En l’apartat d’impostos municipals, les ordenances fiscals del 2024 mantenen IBI, plusvàlua, IAE i impost de construccions amb els mateixos preus que els actuals i l’únic impost que puja serà el de circulació, amb un increment del 5,4% corresponent a l’IPC.

L’actualització de les tarifes corresponents als serveis de la Policia Local són les que experimenten un major increment, segons el govern, per tal de compensar parcialment els costos dels serveis que ha d’afrontar l’Ajuntament. L’augment més destacat és el del servei de grua amb trasllat a dipòsit de turismes, amb un 86,57% d’augment i que passarà dels 67 € actuals als 125. En el cas de ciclomotors i motocicletes, l’increment serà d’un 38,89%, passant dels 36 als 50 euros. Per la seva banda, les estades en el dipòsit de vehicles augmenten dels 6,50 euros/dia als 10 € per a turismes, de 3 a 5 € en el cas de ciclomotors i d’1 euro a 3 per a altres tipologies de vehicles (bicicletes, patinets...). Amb aquesta mesura, remarca la regidora, «es passarà a cobrir un 33,19% del cost que tenen aquests serveis, mentre que durant el 2023 aquesta cobertura ha estat tan sols d’un 19,77%».

Missatge als incívics

L’alcalde, Josep Maria Martínez, manifesta que volen donar un missatge «als infractors i incívics, les persones que aparquen malament han de ser conscients que, a partir d’ara, cometre aquestes infraccions tindrà unes sancions superiors i més proporcionals, tant pel que fa a la grua com al dipòsit de vehicles municipal».  

L’ocupació de via pública i d’instal·lacions municipals, així com les taxes corresponents als serveis funeraris, mercat cobert i serveis de temporada (lloguer de patis i caiacs, taquilles de tiquets, punts d’amarrament...), s’incrementen el 5,70% de l’IPC. La mateixa puja tenen el subministrament d’aigua i el clavegueram, augment amb el qual el consistori preveu compensar l’increment del cost dels serveis. El govern (PSC, Junts, Gent del Poble) va aprovar la modificació de les ordenances fiscals per a l’any vinent en el ple ordinari celebrat ahir al vespre. 

Desequilibri

L’alcalde de Roses considera que «la congelació de tributs i taxes al llarg dels anys, acaba produint un important desequilibri entre els ingressos que rep l’Ajuntament i les despeses a què ha de fer front, que sí que es veuen contínuament augmentades amb els IPC anuals i les pujades de serveis i subministraments» i considera que això «acaba repercutint en la qualitat dels serveis i de les inversions que es realitzen al municipi».