La generació de residus augmenta a l’Alt Empordà

El Gironès i la Garrotxa són les dues comarques gironines amb una major recollida selectiva, mentre que la Cerdanya té la pitjor dada

Contenidors de recollida selectiva a Caldes de Malavella

Contenidors de recollida selectiva a Caldes de Malavella / AJUNTAMENT DE CALDES DE MALAVELLA

Laura Fanals

La generació de residus municipals va créixer, durant l’any 2022, a l’Alt Empordà i la Selva, mentre que es va reduir en les altres sis comarques gironines, segons les dades presentades per l’Agència de Residus de Catalunya. Això es pot deure, en part, a la plena recuperació del turisme internacional durant l’any passat tant a l’Alt Empordà com a la Selva després de la pandèmia, que va fer incrementar el nombre de visitants. 

Allà on més va augmentar el volum de residus generats va ser a l’Alt Empordà, on es va passar de 753 quilos per habitant i any durant el 2021 a 781 en el 2022. En canvi, a la Selva el creixement va ser una mica menor: de 585 a 588 quilos per anuals per persona.

Amb aquests 781 quilos per habitant anuals, l’Alt Empordà és la comarca gironina que genera un major volum de residus. A continuació es troba el Baix Empordà, amb 776,32 quilos per habitant i any, que ha experimentat una reducció respecte el 2021, quan es van arribar als 785. 

A continuació es troba la Cerdanya, on la generació anual de residus és de 688 quilos per persona. En aquest cas, també ha experimentat una caiguda, ja que el 2021 la xifra s’havia situat en els 692 quilos. Després ve la mencionada comarca de la Selva i a continuació hi ha el Ripollès, amb 524 quilos per anuals per persona (quan l’any anterior havien estat 532). 

En canvi, les comarques on es genera una menor quantitat de residus per persona són el Gironèsla Garrotxa i el Pla de l’Estany, ja que totes se situen per sota dels 500 quilos per persona i any. La que compta amb una xifra més baixa és el Gironès, amb 403 quilos anuals per habitant, que a més experimenta un important retrocés respecte el 2021, quan van ser 423. 

Pel que fa a la Garrotxa, es van generar 420 quilos de residus per habitant i dia (l’any anterior havien estat 451), mentre que al Pla de l’Estany la xifra es va situar en 464 (487 l’any anterior). 

Gironès i Garrotxa, les comarques amb major recollida selectiva

Més enllà de la generació de deixalles, l’Agència de Residus de Catalunya (ARC) també ha facilitat les dades de recollida selectiva per comarques. En aquest cas, les que compten amb un major percentatge són el Gironès i la Garrotxa -que són les úniques que superen el 50%-, mentre que la Cerdanya és la que té uns resultats més discrets (de fet, des de fa anys compta amb un dels registres més baixos de Catalunya). 

Al Gironès, el percentatge de recollida selectiva es va situar l’any passat en un 53,53%. La xifra suposa una lleugera millora respecte el 2021, quan havia estat del 50,95%. Pel que fa a la Garrotxa, el percentatge es va situar en un 52,44%, tot experimentat també un lleuger increment respecte el 2021, quan la xifra havia estat del 49,54%. A l’extrem contrari, la Cerdanya només fa recollida selectiva d’un 27,13% de les seves deixalles, una xifra que fins i tot significa un lleuger retrocés respecte el 2021, quan es va registrar un percentatge del 27,54%. 

Pel que fa a la resta de comarques, el Pla de l’Estany va fregar el 50%, ja que durant l’any passat va registrar un 49,11% de recollida selectiva, una xifra sensiblement superior a la de 2021, quan havia estat del 44,19%. També s’acosta a la meitat el Baix Empordà, amb un 48,47% (un 45,19% l’any anteroir). En el cas del Ripollès, el percentatge és del 47,79%, una xifra pràcticament idèntica -amb només poques dècimes de diferència- respecte el 2021. Finalment, a la Selva i a l’Alt Empordà la xifra se situa en un 43,48% i en un 44,9%, respectivament. En ambdós casos, la situació de la recollida selectiva es pot considerar estancada, ja que baixen algunes dècimes respecte l’any 2021.