La coalició independent i municipalista Tots x l'Empordà (TxE) s’oposa obertament a qualsevol tipus de macroprojecte de renovables imposat i que malmeti el territori. Des de TxE entenen que aquests projectes s’han de fer amb el consens de les institucions de la zona on es projectin i han de ser projectes ajustats a les seves necessitats reals i respectuosos amb els criteris de sostenibilitat. Consideren que el desplegament de les renovables a l’Empordà s’ha de fer "de forma racional, proporcionada, i amb foment de l’autoconsum".

En un comunicat que TxE ha fet públic, defensen buscar els indrets adequats i ajustar les infraestructures a les seves possibilitats, "no castigar el territori per les necessitats especulatives de les empreses promotores de les infraestructures, amb la complicitat inexplicable dels governs català i/o espanyol", declaren.

En aquest sentit, remarquen que aquesta implantació de les renovables "en cap cas pot anar contra el desenvolupament, ni l’estil de vida, dels territoris que acullen aquestes noves infraestructures". És per això que defensen "una planificació acurada i amb visió global de país on la veu del territori tingui el pes que li pertoca".

TxE, com a formació política municipalista, exigeix que els ajuntaments, com a principals coneixedors d’aquest territori i la seva realitat, participin amb veu i vot en tota decisió que afecti la implantació de aerogeneradors i camps de plaques fotovoltaiques, entre altres. "El Govern de la Generalitat no pot venir a dir que ja que els diferents governs catalans no han fet res en aquest tema els darrers deu anys, ara sigui l’excusa per donar màniga ampla per fer les coses de qualsevol manera i deixant de banda els ajuntaments. És d’una irresponsabilitat absoluta", manifesten.

Lamenten els darrers pronunciaments tant de la comissió d’Acció Climàtica del Parlament de Catalunya com de la consellera d’Acció Climàtica de la Generalitat en suport del projecte de macroparc eòlic Tramuntana i també la seva renúncia a exercir les funcions que li són pròpies pel que fa la planificació.

L'agrupació considera que questa desconnexió actual entre la gent del territori i la presa efectiva de decisions sobre la implantació d’aquest tipus d’instal·lacions "està generant una allau de crítiques del municipalisme arreu del país (Conca de Barberà, Alt Camp, Anoia, Terres de l’Ebre, Priorat, Baix Penedès, Empordà...) que seria perfectament evitable i que pot acabar provocant un rebuig a les renovables entre la població".

Per això, fan una crida a tots els representants electes de l’Empordà perquè "anteposin el bé del territori i la seva gent per sobre de les disciplines dels respectius partits i s’afegeixin, amb tots els mitjans al seu abast, a la defensa del model d’Empordà que fins avui hem compartit i que la majoria dels empordanesos i empordaneses continuem considerant vàlid i ben vigent".