Coincidint amb el Dia Internacional de la Mediació, el 21 de gener, un equip de mediadors-advocats del Cemicaf, Centre de Mediació que forma part del Col·legi de l’Advocacia de Figueres, va explicar en què consisteix la mediació i els seus avantatges. La trobada va tenir lloc a la plaça de l’Ajuntament.

El Col·legi de l'Advocacia de Figueres té un servei estable de mediadors, des del 2002, adscrit al Centre de Mediació de Dret Privat de Catalunya, i actualment compta amb un equip d’onze lletrats. La coordinadora del servei, l’advocada Marta Brugat valora molt positivament l’acció feta durant aquests dies. Declara que «l’acollida va ser fabulosa i moltes persones es van interessar pel servei. Vam fer entre 150 i 200 actuacions, detallant a la gent que és la mediació». Després de la jornada de divendres ens adonem que «malgrat ser una actuació senzilla és necessària i no l’hem de deixar de fer. Un 89% de les persones ens escoltaven i ens agraïen que els informéssim sobre aquest sistema. Si la persona el coneix, no sap on ubicar-lo i on anar a demanar una mediació».

Durant la jornada de divendres passat es va donar a conèixer que a Figueres hi ha un centre de mediació, es va informar la gent que la mediació és un mitjà alternatiu de solució de controvèrsies, una alternativa a la justícia. «Si s’apropen al centre els explicarem gratuïtament en què consisteix. Si volen utilitzar la mediació, el Col·legi ho tramitarà». Els beneficiaris de justícia gratuïta, en poden disposar gratuïtament. Per altra banda, en cas de no ser-ne beneficiaris, els honoraris dels advocats del servei de mediació tenen uns preus fixats.

Perquè una mediació es dugui a terme, «cal bàsicament la voluntarietat de totes les parts del conflicte i de l’acceptació d’aquest mitjà de resolució com a punt de partida per arribar amb l’ajuda del mediador a un acord que pugui satisfer a les parts». Brugat recalca que «la mediació no és un mètode infal·lible i hi ha temes que per llei estan vetats, com la violència de gènere». N’hi ha molts que sí que es poden abordar: problemes veïnals, escolars, de convivència, de deutes, separacions, divorcis, i també temes civils o mercantils, entre altres.

Assegura que «la realització de la mediació és lenta, però amb pas ferm va avançant i actes com aquest ens ajuden a difondre-la. La justícia està molt col·lapsada i necessita altre tipus de fórmules» i recalca que en altres països europeus estan ja més instaurades que a l’estat espanyol.