El Grup Transversal, responsables de projectes com "Món Sant Benet" o "Gaudí Night experience", juntament amb Varis Arquitectes, autors de la museïtzació del Centre Cultural el Born de Barcelona, presentats com a UTE Varis-Transversal han guanyat el concurs públic per a la redacció del projecte museogràfic de la Casa Natal de Salvador Dalí de Figueres.

Al concurs, que constava de dues fases, s'hi van presentar deu empreses, un cop valorades la seva la solvència i experiència es va convidar a participar a la segona fase a les cinc més ben puntuades, de les quals 4 van presentar els seus projectes d'idees de forma anònima i únicament amb un lema que identifiqués cada proposta.

El jurat, format pel director del Museu de l’Empordà i de la Casa Natal Salvador Dalí, Eduard Bech, per l’arquitecte municipal de Figueres, Joan Falgueras, pel tècnic de l’Agència Catalana del Patrimoni Cultural de la Generalitat de Catalunya, Albert Sierra, pel director de l’Ideal, Espai de les arts digitals de Barcelona, Jordi Sellas i pel Catedràtic d’arquitectura, Xavier Montenys, va escollit el projecte presentat amb el lema "Veus", que correspon al projecte de l'UTE Varis-Transversal.

El projecte ha estat escollit perquè dona resposta molt satisfactòriament a la directriu d'explicar la vida, l'obra i el context en què va viure Salvador Dalí. És la veu del propi artista la que articula els continguts que s'hi desenvolupen. S’ha valorat molt positivament la utilització d’elements escenogràfics que permeten que la casa, un cop aplicada la museografia, sigui percebuda com a tal però sense confondre el públic sobre l'originalitat d'aquests elements. També s’ha destacat el caràcter innovador de la proposta i la coherència amb el projecte museològic inicial amb l'ús de recursos actuals i de museografia immersiva.