Diversos usuaris i compradors han expressat queixes de l’estat de l’asfalt en alguns polígons industrials de la Jonquera, on hi ha diversos clots que generen perill per als vehicles que hi transiten diàriament. L’alcaldessa Sònia Martínez afirma que es tracta del polígon del Mas Morató, «un polígon que l’Ajuntament encara no ha recepcionat» i insta a la junta de compensació a fer els arranjaments.